ปัตตานีเตรียมพร้อมป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 61 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562

0
140
ปัตตานีเตรียมพร้อมป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 61 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562

ปัตตานีเตรียมพร้อมป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 61 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 จังหวัดปัตตานี มี นายกเหล่ากาชาด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี ฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 กำหนดแนวทาง และมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562ระหว่าง วันที่ 27 ธันวาคม 61 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า ขับขี่มีน้ำใจ รักษาวินัย จราจร

นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่าได้กำชับทุกภาคส่วนในการดำเนินการ บูรณาการรวมกัน ทั้ง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจ และฝ่ายปกครอง ร่วมกันดำเนินการในการเตรียมความพร้อม และมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562รวมถึงด้านต่างๆ โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัย โดยเน้นจุดตรวจหลัก และจุดตรวจพื้นที่รองโดยมอบหมายให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. รวมกันดูแลรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุทางถนน ในหมู่บ้าน ของตนเอง

 

ทั้งนี้สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์โดยการขับขี่รถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด สำหรับกรณี เมาและขับมีน้อยเนื่องจากมีการตรวจสอบวัดแอลกอฮอล์ทุกจุดด้านตรวจหลักและจุดตรวจพื้นที่รองในพื้นที่ปัตตานี

ภาพ/ข่าว/ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น