ร.๙ “ตำนานสะพานไม้มิเคยลืม” ชาวเจาะบากงจำลองเสมือนจริงย้อนรอยภาพ”ในหลวง ร.๙”ประทับข้างรถยนต์พระที่นั่งบนสะพานไม้

0
1815

ถึงแม้เวลาจะผ่านไป 36 ปี ความทรงจำของชาวบ้านเจาะบากง ตั้งแต่หนนั้นจนถึงปัจจุบัน ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำเสมือน “ตำนาน” ที่วันหนึ่งมีเทวดาลงมาพบกับชาวเจาะบากง นำความผ่าสุข สันติสุข ความเป็นอยู่ที่ดีมาให้ และวันนั้นมาถึงวันนี้ ชาวเจาะบากงก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจนถึงปัจจุบัน แต่ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ทำให้ชาวเจาะบากงหวนระลึกถึง เทวดา องค์นั้นอีกครั้ง ถึงแม้ว่าท่านจะอยู่บนสรวงสวรรค์แล้วก็ตาม และสิ่งหนึ่งที่ยังจดจำจนถึงวันนี้ และชาวประชาทั่วฟ้าได้นึกถึง “ภาพในหลวง ร.๙” ประทับข้างรถยนต์พระที่นั่งบนสะพานไม้ ซึ่งภาพนี้ “มีอยู่ทุกบ้าน” เพราะ ในหลวง ร.๙ ทรงใช้ชีวิตที่เรียบง่ายบ่งบอกถึง “ความพอเพียง” ที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานไว้,,,,

โดยสะพานแห่งนี้ตั้งอยู่บ้านเจาะบากง ม.3 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ที่ชาวบ้านเจาะบากงได้ร่วมใจกันจำลองเสมือนจริงย้อนรอยภาพประวัติศาสตร์ ที่ลุงพร้อม จินนาบุตร ซึ่งถือว่าเป็น 1 ในผู้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรอย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2524 ด้วยขณะนั้นลุงพร้อมมีอายุเพียง 47 ปี ที่ปัจจุบันลุงพร้อมได้เสียชีวิตไปแล้ว ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันประดิษฐ์รถยนต์จี๊ปยี่ห้อแลนด์โรเวอร์ 4 ประตู สีเขียวนวล ด้วยไม้กระดานอัดและแผ่นอลูมิเนียม มาจอดไว้กลางบนสะพานไม้ข้ามคลองหมู่บ้านเจาะบากง เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งหนึ่งในอดีตเคยเสด็จมาให้การช่วยเหลือชาวบ้านเจาะบากง ที่ประสบปัญหาความท่วมผืนนา จนไม่สามารถประกอบอาชีพทำนาได้
จนปัจจุบันนี้สะพานไม้บ้านเจาะบากงแห่งนี้ ได้กลายสภาพเป็นสถานที่ท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์ โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอและจังหวัดใกล้เคียงทราบข่าว เมื่อมีโอกาสเดินทางมาพื้นที่ อ.สุไหงโกลก ก็อดมิได้จะต้องเดินทางมาสัมผัสกับสะพานไม้แห่งนี้ และบันทึกภาพความทรงจำไว้เป็นที่ระลึก

นายดึก จันทร์แท้ อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเจาะบากง เปิดเผยว่า สะพานบ้านเจาะบากงแห่งนี้ ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จมาที่นี่เมื่อ พ.ศ. 2524 พระองค์ได้เสด็จมาเยี่ยมชาวบ้าน ในห้วงนั้นเป็นฤดูการทำนาพอดี ก็มีขบวนรถเสด็จแล่นเข้ามาต่างคนต่างก็วิ่งขึ้นมาบนถนนแล้วก็มารอรับเสด็จ พระองค์ได้เจอกับลุงพร้อม จินนาบุตร แกก็ได้เดินขึ้นมาบนถนนแล้วบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ว่าต้องการที่จะได้คลองระบายน้ำเพราะชาวบ้านทำนาไม่ได้ เนื่องจากมีน้ำท่วมขังตลอดปี แล้วพะองค์ก็ได้เสด็จมากับลุงพร้อม มาถึงที่นี่มาบนสะพานแห่งนี้ ที่ชาวบ้านได้จำลองขึ้นมาเสมือนจริง ชาวบ้านเจาะบากงจึงสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน….

#รำลึกถึง ร.๙ “ตำนานสะพานไม้มิเคยลืม”ชาวเจาะบากงจำลองเสมือนจริงย้อนรอยภาพ”ในหลวง ร.๙”ประทับข้างรถยนต์พระที่นั่งบนสะพานไม้ถึงแม้เวลาจะผ่านไป 36 ปี ความทรงจำของชาวบ้านเจาะบากง ตั้งแต่หนนั้นจนถึงปัจจุบัน ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำเสมือน “ตำนาน” ที่วันหนึ่งมีเทวดาลงมาพบกับชาวเจาะบากง นำความผ่าสุข สันติสุข ความเป็นอยู่ที่ดีมาให้ และวันนั้นมาถึงวันนี้ ชาวเจาะบากงก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจนถึงปัจจุบัน แต่ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ทำให้ชาวเจาะบากงหวนระลึกถึง เทวดา องค์นั้นอีกครั้ง ถึงแม้ว่าท่านจะอยู่บนสรวงสวรรค์แล้วก็ตาม และสิ่งหนึ่งที่ยังจดจำจนถึงวันนี้ และชาวประชาทั่วฟ้าได้นึกถึง “ภาพในหลวง ร.๙” ประทับข้างรถยนต์พระที่นั่งบนสะพานไม้ ซึ่งภาพนี้ “มีอยู่ทุกบ้าน” เพราะ ในหลวง ร.๙ ทรงใช้ชีวิตที่เรียบง่ายบ่งบอกถึง “ความพอเพียง” ที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานไว้,,,,โดยสะพานแห่งนี้ตั้งอยู่บ้านเจาะบากง ม.3 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ที่ชาวบ้านเจาะบากงได้ร่วมใจกันจำลองเสมือนจริงย้อนรอยภาพประวัติศาสตร์ ที่ลุงพร้อม จินนาบุตร ซึ่งถือว่าเป็น 1 ในผู้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรอย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2524 ด้วยขณะนั้นลุงพร้อมมีอายุเพียง 47 ปี ที่ปัจจุบันลุงพร้อมได้เสียชีวิตไปแล้ว ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันประดิษฐ์รถยนต์จี๊ปยี่ห้อแลนด์โรเวอร์ 4 ประตู สีเขียวนวล ด้วยไม้กระดานอัดและแผ่นอลูมิเนียม มาจอดไว้กลางบนสะพานไม้ข้ามคลองหมู่บ้านเจาะบากง เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งหนึ่งในอดีตเคยเสด็จมาให้การช่วยเหลือชาวบ้านเจาะบากง ที่ประสบปัญหาความท่วมผืนนา จนไม่สามารถประกอบอาชีพทำนาได้จนปัจจุบันนี้สะพานไม้บ้านเจาะบากงแห่งนี้ ได้กลายสภาพเป็นสถานที่ท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์ โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอและจังหวัดใกล้เคียงทราบข่าว เมื่อมีโอกาสเดินทางมาพื้นที่ อ.สุไหงโกลก ก็อดมิได้จะต้องเดินทางมาสัมผัสกับสะพานไม้แห่งนี้ และบันทึกภาพความทรงจำไว้เป็นที่ระลึกนายดึก จันทร์แท้ อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเจาะบากง เปิดเผยว่า สะพานบ้านเจาะบากงแห่งนี้ ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จมาที่นี่เมื่อ พ.ศ. 2524 พระองค์ได้เสด็จมาเยี่ยมชาวบ้าน ในห้วงนั้นเป็นฤดูการทำนาพอดี ก็มีขบวนรถเสด็จแล่นเข้ามาต่างคนต่างก็วิ่งขึ้นมาบนถนนแล้วก็มารอรับเสด็จ พระองค์ได้เจอกับลุงพร้อม จินนาบุตร แกก็ได้เดินขึ้นมาบนถนนแล้วบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ว่าต้องการที่จะได้คลองระบายน้ำเพราะชาวบ้านทำนาไม่ได้ เนื่องจากมีน้ำท่วมขังตลอดปี แล้วพะองค์ก็ได้เสด็จมากับลุงพร้อม มาถึงที่นี่มาบนสะพานแห่งนี้ ที่ชาวบ้านได้จำลองขึ้นมาเสมือนจริง ชาวบ้านเจาะบากงจึงสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน….แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส/// รายงาน

โพสต์โดย แอดชายแดนใต้ บน 16 ตุลาคม 2017

แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส
/// รายงาน