มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับ OTOP 10 จังหวัดเปิดตลาด OTOP ที่ปัตตานี

0
973
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับ OTOP 10จังหวัดเปิดตลาด OTOP ที่ปัตตานี

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับ OTOP 10จังหวัดเปิดตลาด OTOP ที่ปัตตานี

ผู้สื่อข่าวปัตตานีรายงานเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30น. ที่ห้างสรรพสินค้าบิกซีปัตตานี นายชัยวัฒน์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับ OTOP ใน 10  จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม

ด้านนายชัยวัฒน์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน  ในฐานะคณะกรรมการจัดโครงการกล่าวว่า  กิจกรรมเปิดตลาด OTOP ปัตตานีวันนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับรายได้ผู้ประกอบการระดับฐานราก โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการเหล่านี้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ส่งเสริมการสร้างงานที่เน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างขีดความสามารถในกับผู้ประกอบการ OTOP

ทั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิกซี ปัตตานี ภายในงาน นอกจากมีการจัดแสดงและออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว ยังจัดให้มีการประกวดผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการตลาดดีเด่น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียน รวมทั้งการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 60 กลุ่มด้วย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน.ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี