จ.ปัตตานี กระตุ้นจัดมหกรรมตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้

0
789
จ.ปัตตานี กระตุ้นจัดมหกรรมตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้

จ.ปัตตานี กระตุ้นจัดมหกรรมตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้

ผู้สื่อข่าวปัตตานีรายงานเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 จังหวัดปัตตานี จัดงานมหกรรมกระตุ้นตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้ ประจำปี 2562  ตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีนายพงษ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิด เพื่อกระตุ้นตลาดกลางเป็นศูนย์กลางปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานในการซื้อขายผลผลิตทางปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

 

จ.ปัตตานี กระตุ้นจัดมหกรรมตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้

สำหรับงานมหกรรมกระตุ้นตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้ ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 โดยภายในงาน มี การเสวนาเกษตรกรด้านการตลาดปศุสัตว์ชายแดนใต้, เสวนาทิศทางตลาด     ปศุสัตว์ไทย, เสวนาเกษตรกรด้านการเกษตร, นิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ และทางวิชาการด้านปศุสัตว์ บูทจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร ปศุสัตว์ สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP นอกจากนี้  ภายในงานมี กิจกรรม การประกวดสัตว์ปีก  เช่น ไก่เบตง  ไก่พื้นเมือง  ไก่สวยงาม  เป็ดเทศ, กิจกรรมการประลองไก่ชน, การประกวดปลากัด, การประกวดผลผลิตทางการเกษตร, กิจกรรมสาธิตการล้มวัว,     เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ประชาชน จังหวัดปัตตานี

ต่อจากนั้น วันนี้/ 16 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่สองของการจัดงานมหกรรมกระตุ้นตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้ ประจำปี 2562 ณ ตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี มีการจัดเสวนาด้านการเกษตร การจัดประกวดปลากัด และการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย เพื่อกระตุ้นตลาดกลางปศุสัตว์ฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี