ผบ.ทบ.ลงใต้มอบของปีใหม่กำลังพล พร้อมติดตามปัญหาชายแดนใต้ ย้ำทุกหน่วยเป็นปึกแผ่นเพื่อความมั่นคงของชาติ

0
566

ผบ.ทบ.ลงใต้มอบของปีใหม่กำลังพล พร้อมติดตามปัญหาชายแดนใต้ ย้ำทุกหน่วยเป็นปึกแผ่นเพื่อความมั่นคงของชาติ

วันที่ 16 ธค. ที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์       ผู้บัญชาการทหารบก  เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมประชุมสั่งการและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการรักษาราชการแทน เลขาธิการ ศอ.บต. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภาค 9 ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับหน่วยทหาร ตำรวจ ทั้ง 3 จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมทาง กองอำนวยการรักษาความั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมบรรยายสรุปสถานการณ์ในภาพรวม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมา

โดยผู้บัญชาการทหารบก ได้ร่วมรับฟังการชี้แจงสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมทั้งได้สั่งการและมอบนโยบาย รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานในปี 2562 นี้ พร้อมทั้งยังได้เน้นย้ำในเรื่องของมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวด ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายในห้วงเทศกาลสำคัญ 

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์  ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้นำความห่วงใยจากท่านนายกรัฐมนตรี และความปรารถนาดีมายังข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร รวมไปถึงครอบครัวของทุกคน ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา ทาง กอ.รมน. ได้ดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ รวมถึงการขจัดปัญหาเรื่องยาเสพติด ทำให้การจำหน่าย เสพ และผู้ติดยาได้ลดน้อยลง ทั้งนี้ได้ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ประเทศเดินหน้าไปสู่ความเจริญอย่างมั่นคง โดยมีข้าราชการทุกท่านเป็นกำลังสำคัญที่ต่างทุ่มเทเสียสละ และร่วมมือร่วมใจการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เสมอมา

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ กล่าวอีกว่า สำหรับการปฏิบัติภารกิจในปีงบประมาณ 2562 ยังคงต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง จึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ตั้งใจทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองให้ดีที่สุดด้วยความภาคภูมิใจ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาล ที่พร้อมช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส ตลอดจนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และอุดมการณ์ความรักชาติให้คงอยู่ในสังคมไทย ที่จะเป็นพลังในการร่วมสร้างความเป็นปึกแผ่น มั่นคง และความสงบสุขให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป

จากนั้นเวลา 18.00 น. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก  ได้เดินทางไปยังศาลาพิณประเสริฐ ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อมอบของขวัญปีใหม่ พร้อมอำนวยพรปีใหม่ให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยรองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. และผู้แทนจากกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นผู้แทนในการรับมอบของขวัญ เพื่อส่งมอบต่อไปยังกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป.

แสดงความคิดเห็น