นอภ.เมืองนราธิวาส นำเกษตรกร ชาวบ้าน ลงแขก ปลูกข้าวดำนา ตามวิถีดั้งเดิม

0
110

ที่บ้านทำเนียบ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นาย ยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ได้นำทีม ทหาร ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ครูนักเรียนโรงเรียนบ้านทำเนียบ จำนวน 200 คนร่วมกันดำนา ตามโครงการ ดำนาทำนาข้าวสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา รู้อยู่ รู้กิน รู้ใช้ อย่างพอเพียง


ซึ่งการดำนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของชายมาลายูในอดีตให้กลับคืนสู่พื้นที่อีกครั้ง ร่วมกันแสดงความรัก ความสามัคคี ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีและร่วมกันดำนาอย่างสนุกสนาน และในช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องทุกวันชาวบ้านก็เลยต้องปลูกข้าวดำนา อย่างในอดีต

ภาพ/ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น