ธ.ออมสิน เปิด Innovation Club ที่ ม.อ.ปัตตานี

0
1582

14 ธันวาคม ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทน เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด GSB Innovation Club โดยมี ดร.พงษ์เทพไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้บริหารธนาคารออมสิน หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปัตตานี คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตปัตตานี พร้อมผู้ประกอบการเข้าร่วม


นาย ภิรมย์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ ธนาคารออมสิน เปิดเผย ถึงความเป็นมาของ GSB Innovation Club หรือชมรมนวัตกรรมโดยธนาคารออมสิน ว่า ธนาคารออมสิน เป็นองค์กรของรัฐ ที่มีพันธกิจสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ยุค Thailand 4.0 จึงมุ่งสร้างฐานลูกค้ากลุ่มนักศึกษาและเยาวชน ที่ต้องการพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง ตอบสนองนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจ SMEs Start up หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ถูกออกแบบมาให้เติบโตอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ทีมงาน โครงสร้างธุรกิจ ไป จนถึงวิธีการใช้เงิน และการทำตลาด ให้สามารถดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม มุ่งสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ “ห้องออมสิน”หรือ GSB Innovation Club ตั้งอยู่ภายในอาคาร ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำพื้นที่ อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ พร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จากธนาคารออมสินในวงเงิน 400,000 บาท และยังมอบเงินทุนสนับสนุนการศึกษาอีกปีละ 100,000 บาท โดยปลูกฝังตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย สนับสนุนให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการ ที่สามารถดำเนินธุรกิจแนวใหม่ ให้มีพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แสดงศักยภาพ ทางความคิด สร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างเครือข่ายกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตอีกด้วย
SMEs Startup ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยแบบครบวงจรผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรม คือการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายธุรกิจ ให้มี กิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นโดยธนาคารจะตั้งโจทย์คำถามให้นักศึกษา
ส่งผลงานเข้าประกวด และให้คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดสินผลงาน จากนั้นจึงส่งผลงานชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับมหาวิทยาลัย เข้าชิงรางวัลระดับประเทศ ซึ่งธนาคารจะมอบทุนการศึกษามูลค่ารวม 130,000 บาท ทุกเดือน ให้กับนักศึกษาที่มีแนวความคิด พร้อมผลิตภัณฑ์ และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการ SMEs Startup นำไปต่อยอดให้เกิดบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้.. กล่าวว่า .. เป็นโครงการที่ทำได้ถูกทิศถูกทางประกอบด้วยทางมหาลัยฯซึ่งต้องการพัฒนาเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่และขอบคุณธนาคารออมสินได้ส่งเสริมการต่อยอด.การเรียนรู้ การสร้างสรรค์ นวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายธุรกิจ ให้กับนักศึกษาที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ ไอเดีย นวัตกรรม เพื่อสามารถนำแนวความคิดไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้จริง นักศึกษาถือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะต่อ ความคิดไอเดียต่อไปให้มีต้นทุนสำหรับพวกเขา ขณะนี้หากจะรอเรียนจบแล้วหางานถือว่าช้าไปแล้ว นีคือสิ่งที่้สามารถทำให้เด็กๆได้ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ก่อนจะจบ  ได้มีโอกาสในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ขณะศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย และเป็นกำลังหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ Startup หรือธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่โดยใช้แนวคิดด้านนวัตกรรมกลับคืนของชุมชน ต่อไป

นอกจากนี่ ธ.ออมสินยังมอบอีกหลายรางวัลสนับสนุนโครงการยุวพัฒน์รักษถิ่นเป็นเงิน 500,000 บาท รางวัลโครงการ Startup University Model จำนวน 4 รางวัล โดยโครงการปลาน้อยสร้างล้านได้รับเงิน 198,800 บาท โครงการชุบหยำชายแดนใต้ ได้รับ 164,500 บาท และโครงการHand Cream ได้รับเงินสนับสนุน 141,000 บาท โครงการยางพาราปูสระ ได้รับเงิน117,000 บาท และรางวัลโครงการSmart Start Idea ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 61โดยผลงานชนะการประกวดประจำเดือน สิงหาคม 2561 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อทีม The Seed รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ชื่อทีม สิงห์น้ำเงิน รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ชื่อทีม Power Seek
รางวัลชมเชย ชื่อทีม ชื่อทีม Fish-Tech Idea รางวัลชมเชย ชื่อทีม Sweety ,ผลงานชนะการประกวดประจำเดือน กันยายน61รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อทีม สิงห์น้ำเงิน รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม Power Seek รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีม The Seed รางวัลชมเชย ทีม Sweety และทีม Youth Builder ,ผลงานชนะการประกวดประจำเดือน ตุลาคม 61 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม The Seed รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
ทีม Jazmin รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีม Neger Handcream รางวัลชมเชย ทีม Sweety และทีม Youth Builder ,ประจำเดือนพฤศจิกายน 61 จำนวน 5 ทีม รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม The Seed รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Power Seeker รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ทีม Sweety และรางวัลชมเชย ทีม EDU Travel
และทีม Chupchip

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี