ผู้ว่าปัตตานี “ชวน” ซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2562

0
529
ผู้ว่าปัตตานี “ชวน” ซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2562

ผู้ว่าปัตตานี “ชวน” ซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2562

ที่ ร้านค้าฟาร์มเอ้าท์เลท ( FARM OUTLET PATTANI) อ.เมือง จ.ปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดกิจกรรมส่งเสริมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2562 ซึ่งมีสินค้าของดีปัตตานีมากมาย ให้ประชาชนได้เลือกซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ 2562

ทั้งนี้ จังหวัดปัตตานีได้ปรับปรุงอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ให้เป็นร้านค้าฟาร์มเอ้าท์เลท ( FARM OUTLET PATTANI) ตลอดจนผลผลิตจากโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ได้มีช่องทางในสถานที่ในการจำหน่ายที่ถาวรยั่งยืน และได้มอบหมายให้บริษัทประชารับรักสามัคคี ปัตตานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการร้านค้า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ

โดยจังหวัดปัตตานีได้มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดในการจัดและจำหน่ายการเช้าของขวัญในเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562 โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายร่วมบริจาคให้โรงพยาบาลปัตตานี ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกด้วยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจได้เลือกซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ณ. ร้านค้าฟาร์มเอ้าท์เลท ( FARM OUTLET PATTANI)

ภาพ/ข่าว/ ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี