เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวสุราษฎร์ วอนรัฐช่วยแก้ปัญหาราคาตกต่ำ ครวญไม่ไหวแบกรับต้นทุน

0
968

เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวสุราษฎร์ธานี วอนรัฐบาลให้เข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวที่ตกต่ำจนไม่สามารถแบกรับต้นทุนไว้ได้ rพร้อมยืนข้อเสนอ 2 ข้อผ่านสภาเกษตรให้จังหวัดส่งต่อไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาโดยด่วน

วันนี้ที่โรงรับซื้อผลมะพร้าวกำนันไพโรจน์ เลขที่ 60 หมู่ที่ 5 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  นายสรพงษ์ จันทร์เหล็ก ประธานกลุ่มมะพร้าวแปลงใหญ่ และนายสุมาตร อินทรมณี ประธานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มผลิตสินค้าเกษตร พร้อมด้วยเกษตรกรและผู้ประกอบการโรงรับซื้อผลมะพร้าวเข้าร่วมกว่า 30 ราย ยื่นหนังสือผ่าน นายจรัญ รอดศรีนาด หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ เดินทางร่วมหารับฟังปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำพร้อมรับหนังสือจากกลุ่มเกษตรกรมะพร้าวแปลงใหญ่ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยยืนข้อเสนอ 2 ข้อ

นาย สรพงษ์ กล่าวว่า ขณะนี้มะพร้าวมีราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่อง จนชาวสวนมะพร้าวต้องประสบกับปัญหาขาดทุนจนไม่สามารถเก็บผลผลิตขายได้ เนื่องจากไม่คุ้มกับที่ต้องจ้างคนเก็บตกลูกละ 2 บาท และยังไม่รวมค่าขนส่ง เพราะราคามะพร้าวที่รับซื้อกันอยู่ที่ลูกละ 4.50 บาทเท่านั้น จากเดิมเคยขายมะพร้าวอยู่ที่ลูกละ 18-20 บาท ปัจจุบันได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก หรือถ้าจะทำเป็นมะพร้าวตากแห้งก็ไม่คุ้มเพราะราคามะพร้าวแห้งอยู่ที่กิโลกรัมละ 8 บาท กว่าจะได้ต่อ 1 กิโลกรัมต้องใช้มะพร้าว 5-6 ลูก จึงทำให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว และผู้ประกอบการโรงรับซื้อผลมะพร้าวแบกรับราคาต้นทุนไว้ไม่ไหว บางรายต้องยอมปล่อยให้ผลมะพร้าวแก่คาต้นทำให้เกษตรกรประสบปัญหาความเดือดร้องเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ที่ผ่านมาสาเหตุที่ทำให้ราคาผลมะพร้าวตกต่ำ มีปัจจัยหลักคือรัฐบาลเปิดให้มีการนำเข้าผลมะพร้าวจากต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ผลผลิตภายในประเทศยังมีเพียงพอกับการบริโภคภายในประเทศ จึงรวมตัวยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เร่งหาทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว เพื่อให้แก้ไขปัญหา 2 ข้อคือ 1.มะพร้าวลูก ต้องมีการรับประกันราคาไม่ต่ำกว่าลูกละ 15 บาท แต่ถ้าไม่มีการรับประกันราคา หน่วยงานภาครัฐจะต้องไปควบคุมดูแล และกำหนดไม่ให้บริษัทที่นำเข้ามะพร้าว นำเข้ามะพร้าวเกินอัตราที่กำหนด และเมื่อนำเข้ามาแล้วห้ามเอามะพร้าวดังกล่าวกระจายไปยังผู้รับซื้อมะพร้าวปลายทาง เพราะเป็นการตัดราคามะพร้าวจากชาวเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวโดยตรง และต้องมีมาตราการบทลงโทษกับบริษัทที่นำเข้ามะพร้าวเกินอัตราที่กำหนด และห้ามนำเข้าในช่วงที่ผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวมีปริมาณมากเพื่อพยุงราคาให้กับชาวเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว และข้อ 2.มะพร้าวแห้ง ต้องมีการรับประกันราคาอยู่ที่ กิโลกรมละ 17 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว ที่ถูกเอาเปรียบจากผู้ซื้อมะพร้าวแห้งมาเป็นเวลากว่า20ปี หรือหน่วยงานภาครัฐต้องเข้ามารับ ซื้อมะพร้าวแห้งผ่านหน่วยงานของรัฐเองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวต่อไป.

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.สุราษฎร์ธานี