จังหวัดนราธิวาสรวมพลังสามัคคีร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 5 ธันวาคม กลางสายฝน ตั้งมั่นทำความดีบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

0
367

จังหวัดนราธิวาสรวมพลังสามัคคีร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ท่ามกลางสายฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง ตั้งมั่นทำความดีบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

5 ธ ค ณ. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” วันที่ 5 ธันวาคม 2561 โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ตลอดจนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

โดยในพิธีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นประธานในพิธีและจิตอาสานั่งคุกเข่าสองข้าง พร้อมปฏิญาณตน ก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสและบริเวณหน้าถนนศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

สำหรับบรรยากาศกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในวันนี้ (5 ธ ค 61 ) คณะจิตอาสาแต่งกายด้วยชุดสีเหลือง ติดบัตรจิตอาสา สวมหมวก และผ้าพันคอจิตอาสา พร้อมใจบำเพ็ญประโยชน์เก็บกวาดขยะ และตัดหญ้าบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่อง แต่จิตอาสาทุกคนก็พร้อมที่จะรวมพลังสามัคคีทำความดีบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

อย่างไรก็ตามในครั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้แบ่งโซนการทำกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็น 2 ด้วยกัน โซน A บริเวณพื้นที่โดยรอบศาลากลางและถนนหน้าศาลากลาง โซน B บริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารสิริกาญจนทักษิณ ภายในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

ภาพ/ข่าว/กรียา เต้ะตานี ทีมข่าว@ชายแดนใต้นราธิวาส