ผบ.กรมทหารราบ 25 เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน และมอบเงินสนับสนุนของสมาคมแม่บ้านทหารบกเพื่อช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล

0
1534

ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25 ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน ของกองทัพบก และมอบเงินสนับสนุนของสมาคมแม่บ้านทหารบกเพื่อช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล

พ.อ.เฉลิมพร   ขำเขียว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่.25 ร่วมกับชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารราบที่ 25  เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคและเงินช่วยเหลือ ให้กับนาง ทอดแสน ถวิลทอง ผู้ป่วยติดเตียงเป็นโรคอัมพฤกษ์ช่วงล่าง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งเปิดมารดาของ

พลฯทวีวุฒิ   ไตรพรชัยกิจ สังกัด กรมทหารราบที่ 25   ณ บ้านเลขที่ 89/30  ต.บางกุ้ง อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบอาชีพรับจ้างซักรีด ซึ่งนอนรักษาตัวมานานกว่า 10 ปี ซึ่งเกิดจากเหตุรถเฉี่ยวชนได้รับบาดเจ็บ โดยหน่วยให้ความสำคัญทั้งกำลังพล และครอบครัว โดยเฉพาะกำลังพลที่ครอบครัวที่มีฐานะยากจน หรือมีพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วย นอนติดเตียง ตามโครงการคนไทย ไม่ทิ้งกัน  

 นอกจากนี้ยังได้นำเงินของ รศ.ดร.กฤษฬิกา   คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และเงินสนับสนุนจากชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารราบที่ 25 เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือทีมีความต้องการพิเศษของกำลังพลให้กับนายสรสิช  รุจิรางกูร ซึ่งเป็นบัตรของ จ.ส.อ.ธนิต  รุจิรางกูร ทหารสังกัดกรมทหารราบที่ 25 ด้วย.

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.สุราษฎร์ธานี