ระดมจิตอาสาทุกโรงพัก 1700 คน “เราทำความดีด้วยหัวใจ”แก้ภัยน้ำท่วม

0
941

ระดมจิตอาสาทุกโรงพัก1700คนเราทำความดีด้วยหัวใจแก้ภัยน้ำท่วม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 ธค. ที่เขื่อนแม่น้ำตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ปัตตานี นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา ทั้ง 15 โรงพักใน 12 อำเภอ ร่วมกับข้าราชการและคณะจิตอาสาในพื้นที่ อ.หนองจิก จำนวน 1,700 คน ร่วมกิจกรรม”เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” ท่ามกลางสายฝนโปรยปรายตกมาตลอดช่วงเช้านี้

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เพื่อทำการกำจัดขยะมูลฝ่อย วัชพืช และท่อนไม้ต่าง ๆ จำนวนมากที่ลอยในแม่น้ำทำให้สภาพแม่น้ำเสื่อมโทรมน้ำไหลผ่านไม่สะดวก โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมทำให้เกิดฝนตกหนักในช่วงปลายปีทำให้ทุกปีจะเกิดน้ำท่วมหนัก ซึ่งแม่น้ำตุยงถือว่าเป็นแม่น้ำประวัติศาสตร์ที่สามารถบรรเทาและแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ในระดับหนึ่ง จึงจำเป็นต้องเร่งในการทำความสะอาดแม่น้ำ ขุดลอก คูคลอง เพื่อให้การระบายน้ำได้ดี และถึงแม้ว่าจะมีฝนตกโปรยปรายลงมาตลอด จิตอาสาทุกคนต่างพร้อมใจกันปฎิบัติภารกิจอย่างเต็มที่ ไม่ถดถอย

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานในพระองค์ 904 ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีและประชาติมีความมั่นคง ยั่งยืน

พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดําริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ผสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชน.และส่วนรวมเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันในสถาบันหลักของชาติ คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชน กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อทำให้จังหวัดปัตตานีเป็นเมืองน่าอยู่สะอาดตา ให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจังหวัด และในที่แห่งนี้ที่ท่านมารวมกันในวันนี้เป็นการพัฒนาคูครองตุยงซึ่งเป็นต้นน้ำสำคัญ อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของรัชกาลที่ 5 ทรงเคยเสด็จมา ณ ที่แห่งนี้ อีกด้วย ขอให้ทุกคนได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดในถิ่นฐานที่อยู่และขอให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามเป้าหมาย เราจะไม่ทำเองวันนี้เท่านั้นแต่จะต้องรักษาคูคลองให้สะอาดเป็นที่สำเร็จเรียบร้อยตลอดไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ ปัตตานี