ทหารพรานอีสาน เผยแพร่ศาสตร์พระราชา เพื่อนำไปเป็นแนวทางดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพื่อประชาชนชายแดนใต้

0
1026

ทหารพรานอีสาน เผยแพร่ศาสตร์พระราชา เพื่อนำไปเป็นแนวทางดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพื่อประชาชนชายแดนใต้

พ.อ.สุพรเทพ ไชยยงค์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหกรมทหารพรานที่ 22 ได้สั่งการให้ ผบ.ร้อย.ทพ.2205 ฉก.ทพ.22 ตั้งฐานปฏิบัติกาที่ร บ้าน.วังกว้าง ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ให้การต้อนรับ น.ส.ณัฐชนา วาโย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สนง.เกษตรอำเภอหนองจิกและคณะเกษตรกรผู้แทนจากตำบล 12 ตำบลของอำเภอหนองจิก จ.ปัตตานี จำนวน 13 คน เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์พระราชา” เพื่อนำไปเป็นแนวทางดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยเยี่ยมชมเกษตรจุลินทรีย์อีเอ็ม ปลูกพืชผักสวนครัววัสดุเหลือใช้ รางไม้ไผ่ แปลงข้าวโพดฮอกไกโด ข้าวโพดหวานซุปเปอร์ แปลงปลูกข้าวสาธิตแปลงฟักทอง และพืชผักสวนครัวรอบฐาน

นอกจากนี้ยังมี การประมง บ่อเลี้ยงกบ บ่อเลี้ยงปลา กระชังปลาตะเพียน ปลานิลจิตลดา พ่อแม่พันธุ์ปลานิล ปลาทับทิม  บ่ออนุบาลปลา กระชังปลาดุก บ่อเลี้ยงกุ้งแม่น้ำ กุ้งก้ามแดง

บ่อเลี้ยงปูนา บ่อเลี้ยงหอยขม บ่อเลี้ยงปลาใหล โรงเลี้ยงจิ้งหรีด เลี้ยงไส้เดือน การปศุสัตว์ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เพื่อพัฒนาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ลดความหวาดระแวง และขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่ชมชน  ผลการปฏิบัติคณะมีความดีใจที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยทหาร เปลี่ยนทัศนะคติความคิดฐานทหารมองดูแข็งน่ากลัว มีสิ่งที่ให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร..