ธรรมรงค์ รองฯ ศอ.บต.เปิดงานมหกรรมฮาลาลนานาชาติเบตง 2018 อย่างยิ่งใหญ่

0
1156

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา จัดงาน “Betong Halal International Fair 2018 (BHIF 2018)” มหกรรมฮาลาลนานาชาติเบตง 2018 อย่างยิ่งใหญ่ 

นายธรรมรงค์  คงวัดใหม่ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางไปที่ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นประธานพิธีเปิดงาน “Betong Halal International Fair (BHIF 2018)” มหกรรมฮาลาลนานาชาติเบตง 2018  ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2561 จัดขึ้นโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา หน่วยงานราชการและภาคเอกชน  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งไทยและมาเลเซีย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และคณะกรรมการประจำมัสยิด บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน/นักศึกษา เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย เข้าร่วม

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กล่าวว่า การจัดงานงาน “Betong Halal International Fair (BHIF 2018)” มหกรรมฮาลาลนานาชาติเบตง 2018   ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและขยายตลาดการค้าให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การกระจายผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลในระดับภูมิภาคเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) รวมถึงตลาดการค้าเสรีอาเซียน ก่อเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวฮาลาลในพื้นที่ชายแดนใต้ อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ นอกจากนี้ ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังมีแนวคิด Halal  for All  เพื่อทุกคน ซึ่งไม่เพียงเฉพาะอาหารที่ฮาลาลเท่านั้น  ยังรวมไปถึงกิจกรรมฮาลาลด้านอื่นๆ  และไม่ได้จำกัดเฉพาะคนมุสลิมเท่านั้น แต่รวมไปถึงคนทั้งโลก จะต้องหันมาสนใจฮาลาล  ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะต้องได้รับการรับรองฮาลาล ต่อไปในอนาคต

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การสัมมนาครูโภชนาการเพื่อวางระบบครัวฮาลาลในโรงเรียน  การสัมมนาคณะกรรมการอิสลามฝ่ายกิจการฮาลาล 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับมาตรฐานฮาลาลประเทศไทย สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล การสัมมนาผู้ประกอบการฮาลาล งานแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฮาลาลและนวัตกรรมฮาลาล ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย งานแสดงสินค้าฮาลาล ซึ่งจะมีการจัดการแสดงสินค้าทั้งสิ้น 80 บูธแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ งานแสดงศิลปวัฒนธรรมชายแดนใต้ และยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ Digital Halal Science เป็นการจัดแสดงนิทรรศการจำลองอุปกรณ์เครื่องมือแล็ป และวีดีโอแนะนำการตรวจหาสิ่งปนเปื้อนหะรอม และแอพพลิเคชั่นระบบการยื่นการขอรับรองฮาลาลออนไลน์ ระบบการตรวจประเมินฮาลาล (Halal Audit cheklist) และนวัตกรรม H-NUMBER อีกด้วย

เจษฎา สิริโยทัย ทีมข่าว @ชายแดนใต้ อ.เบตง จ.ยะลา