กยท.บันนังสตา ชี้แจงเงินชดเชยสวนยางไร่ละ1,800 รอผ่านมติ ครม.อย่าหลงเชื่อโซเชียล ที่ผ่านมา ครม.อนุมัติเพียงหลักการเท่านั้น

0
168

กยท.บันนังสตา ชี้แจงเงินชดเชยสวนยางไร่ละ1,800 รอผ่านมติ ครม.อย่าหลงเชื่อโซเชียล ที่ผ่านมา ครม.อนุมัติเพียงหลักการเท่านั้น

จากกรณีที่สื่อโซเชียล  ได้มีการแชร์ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทยให้ควงามช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่มีพื้นที่เปิดกรีดอยู่จริง ไร่ละ 1,800 บาท ไม่เกินรายละ 15 ไร่ (โดยแบ่งเป็นเจ้าของสวน 1,100 บาท คนกรีดยาง 700 บาท) รายละเอียด ดังนี้ ต้องเป็นเจ้าของสวนและคนกรีดยาง ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ไว้ก่อน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 มีพื้นที่เปิดกรีดอยู่จริงในปัจจุบัน ตั้งแต่ 2 ไร่ขึ้นไป โดยสวนยางต้องอยู่ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ เปิดรับสมัครเข้าโครงการ ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.2561ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ การยางแห่งประเทศไทยสาขา ตามที่ตั้งสวนของท่าน 

ซึ่งจากกรณีดังกล่าว ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ อ.บันนังสตา ที่ติดตามข่าวสารจากสื่อโซเชียล ได้เดินทางเข้ามา ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย สาขา อ.บันนังสตาจำนวนมาก เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของตนเอง ซึ่งทาง กยท.สาขาบันนังสตา ได้เขียนประกาศ ขอชี้แจง เรื่อง “เงินชดเชยให้เกษตรกรไร่ละ 1,800 บาท ตอนนี้ทาง กยท.ยังไม่ได้รับหนังสือสั่งการเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ หนังสือสั่งการมาเมื่อใด กยท.พร้อมจะปฏิบัติงานตามนโยบาย” 

ทั้งนี้ กยท.ทุกสาขา ทุกจังหวัด รอหนังสือสั่งการจากทาง การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ซึ่งจากประกาศของทางการยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ โครงการนี้ รับการอนุมัติหลักการจาก ครม.เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2561 ซึ่งเป็นอนุมัติเพียงหลักการเท่านั้น ต้องมีการทำโครงการเสนอมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอแนะ ในวันที่ 29 พ.ย.2561 จากนั้นก็จะนำเข้าสู่ ครม. ในวันที่ 4 ธ.ค.2561 เพื่ออนุมัติตามโครงการที่เสนอไป ต่อไป เพราะฉะนั้น เกษตรกรชาวสวนยางอย่าพึ่งตื่นตัว รอฟังประกาศที่ผ่านมติ ครม.ในวันที่ 4 ธ.ค.2561 ซึ่งมติที่ผ่านไปแล้วนั้น เป็นมติเฉพาะหลักการเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ทางการยางแห่งประเทศไทย เร่งดำเนินการอยู่ เมื่อผ่านมติเรียบร้อยแล้ว ทาง กยท.จะเร่งดำเนินการสั่งจ่ายทันที

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น