ข้อเสนอ 8 ประเด็น ของCivic Power, Power for Peace งานสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ครั้งที่ 2 พลังประชาสังคม พลังสันติภาพ :

0
623

ณ. โรงแรมอิมพิเรียล จังหวัดนราธิวาส  เครือข่ายภาคประชาสังคม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4อำเภอจังหวัดสงขลาจำนวน 300 กว่าคน ที่อยากเห็นสันติภาพ  รวมกลุ่มของแกนนำ จำนวน 30 องค์กร และองค์กรพันธมิตรอีก 63 องค์กร เพื่อสร้างพลังต่อรองพื้นที่ทางการเมืองใน 8 ประเด็น ซึ่ง ได้ยื่นข้อเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและผู้แทนผู้มีส่วนตัดสินใจในคณะการพูดคุยสันติสุข ทั้ง2ฝ่าย ที่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธจันทร์โอชา ประกาศเป็นวาระแห่งชาติไปแล้ว

สิ่งที่ภาคประชาสังคมได้ดำเนินการรวบรวมจนเป็นรายงานนำเป็นข้อเสนอนี้ เป็นกระบวนการที่ผ่านการพิจารณา เป็นขั้นเป็นตอนจากการระดมและจัดทำเวที ตามจุดต่างๆในพื้นที่ เช่นหมู่บ้าน รร. และตามที่ต่างๆ ใช้ระยะเวลากว่า 2 ปี เป็นข้อเสนอมาแล้ว สรุปทั้งหมด 8 ประเด็น จากเดิม 5 ประเด็น เพิ่มเติมอีก 3 ประเด็น

ตืดตามการทำงานของกลุ่มภาคประชาสังคมได้ทาง# สภาประชาสังคมชายแดนใต้