ทหารพราน 49 เพิ่มศักยภาพกำลังประชาชน ให้มีเขียวเล็บในการ รปภ.ในพื้นที่

0
1531

ทหารพราน 49 เพิ่มศักยภาพกำลังประชาชน ให้มีเขียวเล็บในการ รปภ.ในพื้นที่

วันที่ 25 พฤศจิกายน  ที่ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร หน้าฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4904 บ้านบือจ๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  ร้อยเอก อนุเทพ จิตณรงค์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4904 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 49 พร้อมด้วย ชุดครูฝึกกองร้อยทหารพรานที่ 4904 ทำการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น (อส.) และกำลังประชาชน (ชรบ.) ในพื้นที่ตำบลผดุงมาตร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

สำหรับการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น และกำลังประชาชนในครั้งนี้ ได้เข้าดำเนินการฝึกทบทวน และการปฏิบัติของกำลังภาคประชาชน เกี่ยวกับ การฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น เช่น ท่ามือเปล่า/ท่าอาวุธ, การใช้อาวุธประจำกาย, กฏการใช้กำลัง, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, การรักษาความปลอดภัยสถานที่/เส้นทาง, การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด, การสังเกตจดจำบุคคล/วัตถุ/ยานพาหนะต้องสงสัย และ การติดต่อสื่อสาร/การรายงานข่าวสาร 

เพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ ให้กับ กำลังประจำถิ่น และกำลังประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามแผนรักษาความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังก่อให้เกิดความรักความสามัคคี และ มีความผูกพันกับทางเจ้าหน้าที่ อีกทั้งผู้รับการฝึก      เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งกับตนเองและประชาชน โดยมุ่งหวังให้กองกำลังเป็นส่วนหนึ่งของพลังที่จะนำพาสันติสุขกลับสู่พื้นที่

จากผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางด้านกำลังประจำถิ่น และกำลังภาคประชาชน มีความเข้าใจกับการปฏิบัติ และ สามารถนำไปปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง เป็นอย่างดี…