ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมงานสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นี้ ที่.. โรงแรมอิมพีเรียล จ.นราธิวาส

โดย..สภาประชาสังคมชายแดนใต้ และองค์กรพันธมิตร

พลังประชาสังคม พลังสันติภาพ Civil power power for peace

ทัน สถานการณ์ กระบวนการสันติภาพ สันติสุข ห้ามพลาด