บาเจาะเปิดเกมรุกเปิดตัวตลาดนัดชุมชน!!ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ”ตลาดนัดชุมชนใบไม้สีทอง”

0
143

บาเจาะเปิดเกมรุกเปิดตัวตลาดนัดชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้ชื่อ”ตลาดนัดชุมชนใบไม้สีทอง”

. วันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ บริเวณหน้ามัสยิดนูรุลฮูดา ม.4 บ้านสะแต ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ว่าที่ ร.ต.จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ เป็นประธานเปิดโครงการเปิดตัวตลาดนัดชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้ชื่อ”ตลาดนัดชุมชนใบไม้สีทอง” โดยมีนายอนันต์ แสงชาตรี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พ.จ.อ.สุทิน นอบไทย ผบ.ฐานปฏิบัติการน้ำตกปาโจ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คนด้วยความสามัคคีกัน


ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการ”ไทยนิยมยั่งยืน”ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีเป้าหมายในการพัฒนาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน ที่ใช้ทุนชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายเงินในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนไปจำหน่ายนอกชุมชนและทำให้เกิดรายได้เฉพาะราย เฉพาะกลุ่มเท่านั้น โดยอำเภอบาเจาะได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 4 หมู่บ้าน

ประกอบด้วย บ้านสะแต ม.4 ต.บาเจาะ บ้านเชิงเขา ม.4 ต.ปะลุกาสาเมาะ บ้านปะลุกา ม.5 ต.กาเยาะมาตี และบ้านตะโละมาเนาะ ม.1 ต.ลุโบะสาวอ เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยได้มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน และการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาและต่อยอดยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเปลี่ยนเป็นรายได้ จึงกำหนดโครงการเปิดตัวตลาดชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้ชื่อ”ตลาดนัดชุมชนใบไม้สีทอง”ขึ้น ซึ่งในวันนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้า OTOP และชมศิลปะการแสดงในท้องถิ่นอีกด้วย
อย่างไรก็ตามสำหรับกิจการการเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีภายใต้ชื่อ”ตลาดนัดชุมชนใบไม้สีทอง”ในวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักสร้างการรับรู้ติดฐานรากให้กับพื้นที่สร้างรายได้และอาชีพให้แก่ชุมชนต่อไป อีกทั้งเป็นการสร้างความสุขความสามัคคีแก่คนในพื้นที่อีกด้วย


ภาพ/ช่าว สัญฐิติ ขอจิตต์เมตต์ ทีมข่าวแอดชายแดนใต้ จ. นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น