ฉก.สันติสุข จัดกิจกรรม“ขุนศึก”ปลูกจิตสำนึกความรักชาติ

0
505

ฉก.สันติสุข จัดกิจกรรม“ขุนศึก”ปลูกจิตสำนึกความรักชาติ 

วันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี ร้อยโทคณิน เสมจิตร หัวหน้าชุดครูฝึกเยาวชน / ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข นำทีมงานลงพื้นที่จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในรูปแบบ แสง สี เสียง(ชุดขุนศึก) เรื่อง สำนึกรู้คุณแผ่นดินไทย ผ่านการบรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และ ปัจจุบันสู่อนาคต เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์การรักชาติให้แก่เยาวชนของโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน โดยมี นายมูฮัมมัดนาสีรุดดิน เล๊ะนุ๊ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน, ครู, บุคลากร และเด็กนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ร้อยโทคณิน เสมจิตร หัวหน้าชุดครูฝึกเยาวชน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้     แก่เยาวชนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์การรักชาติ หวงแหนแผ่นดิน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ที่ได้รวมแผ่นดินจนเป็นไทยถึงทุกวันนี้..