ผบ.ทบ. ลงใต้ ย้ำทุกหน่วยกำลังใน จชต.เร่งแก้ปัญหายาเสพติด พร้อม รปภ.เข้ม ลอยกระทง

0
909

ผบ.ทบ. ย้ำทุกหน่วยกำลังใน จชต.เร่งแก้ปัญหายาเสพติด พร้อม รปภ.เข้ม ลอยกระทง

วันที่ 19 พ.ย. พล.อ. อภิรัชต์  คงสมพงษ์  ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ  เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์  แม่ทัพภาค 4  และภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ          

พล.อ. อภิรัชต์  คงสมพงษ์  ผู้บัญชาการทหารบก เข้าร่วมประชุม เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์  โครงการการติดตามคดีที่สำคัญ  แผนงานโครงการที่สำคัญในปี 2562   การควบคุมพื้นที่ และการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 1 กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

ในโอกาสเดียวกัน พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวบรรยายสรุปแผนงานโครงการที่สำคัญในปี 2562   เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนภายใต้กรอบแนวคิด “การพัฒนาไร้รอยต่อ….มิติใหม่การพัฒนาชายแดนใต้”  การขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  จากการขับเคลื่อนงานดังกล่าวนี้ นำไปสู่การสร้างงาน  กระจายรายได้ให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อย  เยาวชนที่จบการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์    ที่มีการเชื่อมโยงในทุกมิติ การพัฒนาเพื่อความมั่นคง และการสร้างความเข้าใจกับทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ให้หันหน้าเข้าหากัน แก้ปัญหาโดยใช้แนวทางสันติวิธี จะทำให้เกื้อกูลต่อการดำเนินงานระยะที่ ๓ ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. คือ การสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ พล.อ. อภิรัชต์  คงสมพงษ์  ผู้บัญชาการทหารบก  กล่าวว่า นโยบายสำคัญยังคงเป็นการเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด อาวุธสงคราม และการลักลอบนำสินค้าทางการเกษตรเข้ามาในราชอาณาจักร โดยให้ทุกหน่วยงานร่วมมือประสานงานกันอย่างจริงจัง เพื่อผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลจริง และขอให้เข้มงวดเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่จะมาถึงเพื่อความอุ่นใจของพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันทำงาน อย่างทุ่มเทและเสียสละเพื่อนำสันติสุขกลับคืนสู่ชายแดนภาคใต้ต่อไป..