มนร.ฯจัดแข่งขันกีฬา “พิกุลเกมส์ ครั้งที่ 14” ปี 61 ยิ่งใหญ่!! นศ.โชว์เดินขบวนแห่ตระการตา

0
1379

มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯจัดแข่งขันกีฬา “พิกุลเกมส์ ครั้งที่ 14” ปี 61 ยิ่งใหญ่
เมื่อเวลา 13.30 น.12 พ.ย.61 ณ สนามมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “พิกุลเกมส์ ครั้งที่ 14” ประจำปี 2561 โดยมี ผศ.ดร.จงรัก พลาสัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสฯผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา จำนวนกว่า 4,000 คน


นายฮารุสตัม มะ ประธานการจัดการโครงการ ในนามตัวแทนคณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬาพิกุลเกมส์ ครั้งที่ 14 เปิดเผยว่า ด้วยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาเป็นอย่างยิ่งและได้ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านกีฬา เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการเล่นกีฬาแก่เยาวชนเพราะกีฬาสามารถพัฒนาให้คนเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีคุณธรรมและระเบียบวินัย อีกทั้งก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะ การแข่งขันกีฬานั้น มิได้มุ่งเพียงชัยชนะ แต่นักกีฬาต้องรู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย เคารพกฎกติกา มารยาดอย่างเคร่งครัด และทั้งการเล่นกีฬายังช่วยพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจอีกด้วย
สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 พ.ย.61 มีนักศึกษาและบุคลากรจากคณะ วิทยาลัยและสถาบันต่างๆเข้าร่วมดังนี้
1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.คณะศิลปะศาสตร์ 4.คณะวิทยาการจัดการ 5.คณะแพทย์ศาสตร์ 6.สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 7.คณะเกษตรศาสตร์ 8.คณะพยาบาลศาสตร์ 9.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 10.วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และ 11.วิทยาลัยการอาชีพตากใบ


โดยมีประเภทกีฬาที่การจัดการแข่งขัน ดังนี้ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่บอล เทเบิลเทนนิส เปตอง เซปักตะกร้อ แชร์บอล ฟุตซอล กรีฑา ทั้งประเภทลู่และประเภทลาน และยังมีการประกวดกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ ลีดโจ๊ก ขบวนพาเหรดและขบวนแฟนซี
ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการกีฬา และมุ่งปลูกฝังความนิยมทางด้านกีฬาแก่เยาวชน เพราะกีฬาช่วยพัฒนาคนในชาติ ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ รู้จักเคารพกฎกติกาและมารยาท อีกทั้งก่อให้เกิดความสามัคคี กลมเกลียวกัน การแข่งขันกีฬานั้น มิได้มุ่งหวังเพียงชัยชนะ แต่นักกีฬาต้องรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้ระเบียบวินัย

หวังว่าการแข่งขันกีฬา “พิกุลเกมส์” ครั้งนี้ จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติต่อไป ของแสดงความยินดีและชมเชย คณะกรรมการจัดการแข่งขันและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้เตรียมการต่าง ๆ อย่างดียิ่ง ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จจากการแข่งขันโดยทั่วกัน

ภาพ/ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร @ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส