ไทย-มาเลเซียประชุมร่วม RBC แก้ปัญหาประสานความสัมพันธ์ในทุกด้าน เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคง ไทย-มาเลเซียต่อไป

0
355

ไทย-มาเลเซีย ประชุมร่วม RBC แก้ปัญหาประสานความสัมพันธ์ในทุกด้าน เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคง ไทย-มาเลเซียต่อไป

วันที่ 13 พย. ที่ โรงแรมเบย์วิว เมืองจอร์จทาวน์ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย มาเลเซีย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – มาเลเซีย (Rigional Border Committee : RBC) ขึ้น เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 ประเทศ โดยมี พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 (ผบ.ศปก.ทภ.4) / ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ฝ่ายไทย และ พลโท ดาโต๊ะ อาซีซาน หมัด เดอลีน ผู้บัญชาการกองกำลังทหารบกสนามภาคตะวันตกมาเลเซีย ในฐานะ ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ฝ่ายมาเลเซีย เป็นประธานร่วม

การประชุมในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเข้าใจในวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ รวมถึง ความมั่นคงในพื้นที่ และร่วมมือแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดน การเฝ้าระวังการลักลอบลำเลียงสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งจำเป็นจะต้องส่งเสริมความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่าย อันจะนำมาซึ่งสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพ    ในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป..