ชาวต่างชาติร่วมพิธีอาบน้ำมนต์สะเดาะห์เคราะห์เพื่อชำระล้างร่างกายและจิตใจให้คิดดีทำดี

0
761

วัดโคกสูงสืบทอดพิธีอาบน้ำมนต์สะเดาะห์เคราะห์เพื่อชำระล้างร่างกายและจิตใจให้คิดดีทำดี ได้รับความสนใจและเลื่อมใสศรัทธาจากชาวต่างชาติทั้งมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย หรือแม้แต่ใต้หวัด ฮ่องกง เป็นการสืบทอดพิธีมาจากหลวงพ่อพลัด เจ้าอาวาสองค์แรกที่สังขารไม่เน่าเปื่อยยังเก็บไว้ในโลงแก้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดโคกสูง หมู่1 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีพิธีกรรมหนึ่งซึ่งอยู่คู่กับวัดมาตั้งแต่อดีต นั่นคือพิธีอาบน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติบ้านใกล้เรือนเคียงของไทยทั้งมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย จะเลื่อมใสศรัทธามากและบอกต่อกันปากต่อปากเมื่อมีโอกาสเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จ.สงขลาก็จะพากันมาอาบน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์กันเป็นประจำ

สำหรับขั้นตอนพิธีอาบน้ำมนต์เริ่มจากให้นักท่องเที่ยวมานั่งรวมกันผูกสายสิญจน์ที่ศรีษะ พร้อมถังน้ำที่ใส่ข้าวตอกดอกไม้และจุดเทียนนั่งพนมมือ โดยจะมีพระสงฆ์เป็นผู้นำประกอบพิธีสวดน้ำพระพุทธมนต์เมื่อสวดเสร็จก็ให้ทุกคนจุ่มเทียนลงในน้ำ และพาน้ำในถังไปอาบบริเวณห้องน้ำที่จัดเตรียมสถานที่เอาไว้ จากนั้นก็จะมาทำพิธีลงนะหน้าทองเป็นขั้นตอนสุดท้ายเป็นอันเสร็จพิธี

ความเป็นมาของพิธีอาบน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ของวัดโคกสูง พระครูวินัยทร วิเชียรวิโรจาโน เจ้าอาวาสวัดโคกสูงองค์ปัจจุบัน เปิดเผยว่า เป็นพิธีเก่าแก่ที่อยู่คู่กับวัดโคกสูงมาตั้งแต่สมัยพระครูภัทรธรรมรัต หรือหลวงพ่อพลัด ภทฺทิโย และมรณภาพเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2541 แต่สังขารไม่เน่าเปื่อยยังเก็บไว้ในโลงแก้วที่วัดและแต่ละปีจะมีพิธีตัดเล็บตัดผมและห่มผ้า ทำให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านรวมทั้งชาวต่างชาติ

สำหรับพิธีอาบน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งบางคนเห็นแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไปทำไม แต่พิธีนี้ก็ทำกันมาตั้งแต่อดีตที่ครูบาอาจารย์และพระสงฆ์ก็ทำกันมา  เพื่อเป็นการชำระล้างร่างกายพัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากร่างกายและเมื่อทำแล้วก็จะสบายใจเมื่อคนมีจิตใจดีขึ้นก็คิดทำในสิ่งที่ดี จะเห็นว่าสมัยพุทธกาลก็ทำกันมาเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บ และน้ำที่นำมาอาบก็เป็นน้ำพระพุทธมนต์ที่เป็นการสวดคำสอนของพระพุทธเจ้า

ปัจจุบันพิธีอาบน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ของวัดโคกสูงมีชาวต่างชาติเลื่อมใสศรัทธามากทั้งชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย หรือแม้แต่ใต้หวัด ฮ่องกง ก็เดินทางมากอาบน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ

ที่สำคัญชื่อของวัดโคกสูงก็ถูกโฉลกกับหลายคนเพราะคำว่าสูงนั้นเป็นมงคลเมื่อมาทำบุญที่วัดนี้หลายคนก็เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองขึ้นด้วย

ทีมช่าว @ชายแดนใต้ จ.สงขลา