ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเยี่ยม (นพค.44) สนง.พัฒนาภาค 4 อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

0
1685
ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเยี่ยม (นพค.44) สนง.พัฒนาภาค 4 อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 (นพค.44) สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ผู้สื่อข่ารายงานว่า  ที่ กองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี พลเอก ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยเน้นย้ำให้กำลังพลได้รับทราบถึงแนวทางนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พร้อมทั้ง พบปะสร้างขวัญให้กำลังใจกำลังพลในการปฏิบัติงาน การรักษามาตรฐานงาน โครงสร้างพื้นฐานอันจะสร้างให้ประชาชน รักหน่วย รักษาชื่อเสียงของหน่วย ดูแล อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรกล และที่สำคัญการดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงพร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นทุกรูปแบบ โดยมีนาวาอากาศเอกวิราช ถิรบุตร รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 ให้การต้อนรับ

นอกจากนี้ได้ตรวจเยี่ยม กลุ่มอาชีพที่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 เข้าไปส่งเสริมเช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยเส้น บ้านกล้วย อ.โคกโพธิ์ กลุ่มโรตีกรอบโบราณ บ้านพิเทน อ.ทุ่งยางแดง จัดหาตลาดเพื่อกระจายสินค้า ของกลุ่มอาชีพที่หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ส่งเสริมไปขายในปั๊ม ปตท. ให้มากที่สุด และเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านพรุจุด ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ ตามปณิธานของ พลเอก ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ได้กล่าวไว้ว่า “ ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของเรา

ภาพ/ข่าว/ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี