ผู้ว่ายะลาเอาจริง ตรวจสารเสพติดข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ ทุกส่วนในศาลากลาง ตามนโยบาย “กวาดบ้านให้สะอาด“

0
1002

ผู้ว่ายะลาเอาจริง ตรวจสารเสพติดข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ ทุกส่วนในศาลากลาง ตามนโยบาย “กวาดบ้านให้สะอาด“

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดปฏิบัติการณ์เข้ม กวาดบ้านให้สะอาด ปลอดสารเสพติด ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง  ทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในศาลากลางจังหวัดยะลา ทำการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล และนโยบายของ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ที่มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา กล่าวว่า ได้มีการเน้นย้ำ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ทุกหน่วยงาน และทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศาลากลางจังหวัดยะลา ต้องทำการตรวจ ไม่ข้อยกเว้นการปฏิบัติ ซึ่งหากตรวจเจอสารเสพติด จะดำเนินการตามขั้นตอน โดยครั้งที่ 1 ให้โอกาสปรับตัว เข้าสู่กระบวนการบำบัด และฟื้นฟู และหากตรวจเจอในครั้งที่ 2 จะดำเนินการขั้นเด็ดขาด ให้ออกจากราชการ ไม่มีข้อยกเว้น สำหรับข้อมูลของการตรวจสารเสพติดในครั้งนี้ มีผู้ข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากร และลูกจ้าง ทำการตรวจทั้งหมด 25 หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น  581 คน  จากการตรวจ ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น