กรมชลฯนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่ม 5 เครื่อง เร่งสูบน้ำในคลองระบายลงคลองยะกัง พร้อมนำรถแบคโฮกำจัดผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลคล่องมากขึ้น ป้องกันน้ำท่วมส่วนราชการ
ที่โครงการงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย อ.เมือง จ.นราธิวาส ท่อระบายน้ำแห่งที่ 3 (บ้านยะกัง) ม.11 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

กรมชลประทาน นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มจากเดิม 3 เครื่อง เป็น 5 เครื่อง เพื่อเร่งสูบน้ำจากคลองบ้านบาโงตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อระบายน้ำที่ไหลมาจากศูนย์ราชการระบายลงแม่น้ำยะกังลงแม่น้ำบางนราก่อนที่จะระบายลงทะเลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากในปีนี้ฝนมาเร็วกว่าปีที่แล้ว ประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งปกติฤดูฝนจะตกหนักในพื้นที่ ประมาณ วันที่ 15 พ.ย.ของทุกปี แต่ในปีนี้ (2561) ฝนเริ่มตกมาตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. ซึ่งทำให้ลำคลองสำคัญต่างๆที่ระบายมวลน้ำลงทะมีจำนวนน้ำที่มากกว่าปกติ เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องทำการเร่งสูบน้ำลงแม่น้ำโดยเร็วเพื่อเตรียมพื้นที่คลองให้พร้อมที่จะรองรับมวลน้ำขนาดใหญ่ที่จะมาถึงในอีก 1 สัปดาห์ข้างหน้านี้
สำหรับเครื่องกลหนักรถแบคโฮ จำนวน 2 คัน ถูกเจ้าหน้าที่นำมาขุดลอกคลองเพื่อนำสิ่งกีดขวางทางน้ำออกจากลำคลอง

โดยที่สำคัญที่ทำให้น้ำไหลช้าคือผักตบชวาที่ลอยบนผิวน้ำในลำคลองเป็นจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการขุดลอกนำผักตบชวาขึ้นฝั่งตลอดลำคลองยาวกว่า7 กม. และเป็นคลองที่รองรับน้ำฝนที่มาจากเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยเฉพาะคลองรับน้ำจากศูนย์ราชการแห่งใหม่ เพื่อเร่งระบายน้ำลงแม่น้ำยะกังก่อนที่จะไหลไปรวมกันในแม่น้ำบางนราก่อนจะระบายมวลน้ำทั้งหมดลงทะเล
สำหรับบรรยากาศโดยทั่วไปทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส ยังคงมีฟ่ามือฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องสลับกันอยูู่

ภาพ/ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส