คณะวิทย์และเทคโนโลยีมรย.จับมือร่วมMOU สมาคมสมาพันธ์รร.เอกชน 5 จชต.เดินหน้ามอบโควต้า

0
81

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ โดย นายขดดะรี บินเซ็ง นายกสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณาจารย์ และตัวแทนครูโรงเรียนในเครือสมาคมโรงเรียนเอกชนภาคใต้ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้


สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดการดำเนินงานเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ในการสนับสนุนการเรียนการสอน การฝึกอบรมแก่บุคลากรของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งความร่วมมือในการเป็นที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์และสนับสนุนการใช้เครื่องวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สนับสนุนโควตาให้นักเรียนโรงเรียนเข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และโรงเรียนสนับสนุนนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อีกด้วย

นอกจากนี้สถานศึกษาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลครู และข้อมูลนักเรียนให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อนำไปประมวลผลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) และมหาวิทยาลัยจะส่งมอบผลการสังเคราะห์ข้อมูลกลับให้สถานศึกษาผ่านทางระบบสารสนเทศ

ภาพ/ข่าวมูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้จ ยะลา

แสดงความคิดเห็น