นราธิวาส ปล่อยแถว 4 ฝ่าย ลุยปราบยาเสพติด!! สนองนโยบายแม่ทัพ ภาค 4

0
453

เมื่อช่วงคำ 3 พ.ย.61 น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานพิธีปล่อยแถวบูรณาการ 4 ฝ่าย (ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และกำลังภาคประชาชน) ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อ.เมืองนราธิวาส ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตามนโยบาย พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ในนาม ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มอบหมายให้ ฉก.นย.ทร.ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ ขับเคลื่อน กำกับดูแล กับทุกภาคส่วน ร่วมกันต่อสู้กับภัยยาเสพติดในพื้นที่ 4 อำเภอ (อ.เมืองนราธิวาส อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส และ อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี) ที่หน่วยรับผิดชอบ เพื่อนำความสุขกลับคืนมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมด้วย น.ท.สุรศักดิ์ รัตน์พิมพ์ ผบ.ฉก.นย.ทร.33, ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส, กำลังพลเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ อาสารักษาดินแดน และกำลังภาคประชาชน ร่วมในพิธี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.แอดชายแดนใต้จ.ราธิวาส