เฝ้าระวัง!!! ฝนตกหนักในนราธิวาส หลายอำเภอเริ่มมีน้ำขัง ขณะที่ 3 แม่น้ำหลักใกล้ล้นตลิ่ง

0
644

สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่นราธิวาสหลายอำเภอเริ่มมีน้ำขัง ขณะที่ 3 แม่น้ำหลักใกล้ล้นตลิ่ง


จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ จ.นราธิวาส ตลอดระยะเวลา 4 วันที่ผ่านมาส่งผลให้พื้นที่ราบลุ่มเริ่มมีน้ำขัง โดยพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มประกอบด้วย อ.สุคิริน อ.ศรีสาคร อ.รือเสาะ เป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดน้ำป่าไหลหลาก สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและเสี่ยงต่อเกิดน้ำล้นตลิ่ง คือ อ.สุไหงโก-ลก อ.ตากใบ อ.แว้ง อ.ศรีสาคร และ อ.รือเสาะ ทางกรมอุตุ จ.นราธิวาส ได้ประกาศเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังและเตรียมย้ายของขึ้นที่สูงหรือที่ปลอดภัย


สำหรับแม่น้ำ 3 สายหลักที่มีความสำคัญในพื้นที่ จ.นราธิวาส ประกอบด้วย แม่น้ำสุไหงโก-ลก แม่น้ำสายบุรี และแม่น้ำบางนรา มีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นใกล้ล้นตลิ่งอยู่ที่ 1.13 เมตร และมีระดับเพิ่มสูงขึ้นในอัตรา 5 – 6 เซนติเมตรต่อชั่วโมง
สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้แม่น้ำสุไหงโก-ลก เช่น อ.สุไหงโก-ลก อ.แว้ง อ.ตากใบ หากระดับน้ำล้นตลิ่งจะมีผลกระทบทันที โดยเฉพาะ ตำบลนานาค ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ ประชาชนต้องตื่นตัวและเตรียมตัวและติดตามรายงานจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิด
ส่วนพื้นที่ อ.สุคิริน อ.จะแนะ และ อ.ศรีสาคร ซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำสายบุรี มีโอกาส ระดับน้ำล้นตลิ่งในช่วงเวลาเร็วๆนี้ และทุกปีจะน้ำป่าไหลหลากและเกิดดินโคลนไหลทับถนนและเส้นทางการจราจร ส่วน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ บ.นาโอน บ.ท่าเรือ ต.บาตง อ.รือเสาะ เป็นทางผ่านของน้ำจากแม่น้ำสายบุรีตอนล่างให้ประชาชนเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมรับมือน้ำท่วมภายใน 2 – 3 วัน
สำหรับชาวประมงในพื้นที่บ้านทอน ชุมชนบาเละฮีเล อ.เมือง บ้านเจ๊ะเห บ.ตาบา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส นับพันลำได้งดออกทะเลแล้ว พร้อมน้ำเรือขึ้นฝั่ง เนื่องจากทะเลมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร เรือประมงขนาดเล็กและขนาดกลางเสี่ยงต่อเรือล่ม.

ภาพ/ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส