ผู้ว่าฯ วีรนันทน์ นายกเหล่ากาชาดสงขลา พบปะ ผู้นำสมาคม มูลนิธิ ชมรม และตระกูลแซ่ในหาดใหญ่ เพื่อทำความรู้จักและรับทราบปัญหาเศรษฐกิจ

0
459

ผู้ว่าฯ สงขลา  นายกเหล่ากาชาด พบปะ ผู้นำสมาคม มูลนิธิ ชมรม และตระกูลแซ่ในหาดใหญ่ เพื่อทำความรู้จักและรับทราบปัญหาเศรษฐกิจ

สมาคมจีน มูลนิธิ และผู้นำตระกูลแซ่ ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 60 คน ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคนใหม่ และนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอีก 3 ท่าน  ที่ห้อง”สันติภาพ” โรงแรมลีการ์เด้นท์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายวิสุทธิ์ สิงห์ขจร วรกุล อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายวีระ ลำไยทอง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ที่ปรึกษาสมาคมและมูลนิธิฯ เป็นผู้ประสานงาน

ซึ่งนอกจากเป็นการเลี้ยงต้อนรับ และนำผู้นำของสมาคม ชมรม มูลนิธิ และ ผู้นำตระกูลแซ่ ทั้งหมด ที่เป็นผู้นำทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา และ สาธารณกุศล และยังเป็นการเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจ แนวทางการแก้ไข การร่วมแรงร่วมพลัง เพื่อพัฒนาส่งเสริม ระหว่างเอกชนกับภาครัฐ ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำ

โดยมีตัวแทนของประธาน 20 สมาคมฯ นายกสมาคมฯ มูลนิธิ และประธานหอการค้า ได้กล่าวถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว การจราจร ในเมืองหาดใหญ่ และอื่นๆ ที่เป็นเรื่องเร่งด่วน ให้นายวีรนันทน์ ได้รับทราบ เพื่อที่จะให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เป็นเจ้าภาพ ในการบูรณาการ กับหน่วยงานอื่นๆ โดยที่ 20 สมาคมฯ ชมรม มูลนิธิ และผู้นำตระกูลแซ่ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ

ตัวแทนทางด้านเศรษฐกิจ ได้นำเสนอปัญหาเรื่อง การเกษตร การประมง การท่องเที่ยว การบริการ และการศึกษา เพื่อชี้ให้เห็น ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบกับทุกภาคส่วน ที่ประชาชนต้องการให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น”เจ้าภาพ” โดยภาคเอกชน พร้อมในการสนับสนุน

ซึ่งนายวีรนันทน์ ได้กล่าวขอบคุณประธานผู้จัดงาน นายกสมาคม ประธานชมรม มูลนิธิ และผู้นำตระกูลแซ่ ที่นอกจากได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับแล้ว ยังได้สะท้อนถึงปัญหาต่างๆ ที่ควรแก่การรับรู้  เพื่อที่จะได้เป็นข้อมูล ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ตรงจุด ซึ่งหลายเรื่องเป็นปัญหาเก่าๆ ที่ยังไม่ได้แก้ให้ตรงจุด หลายเรื่องเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งทุกเรื่องต้องได้รับการแก้ไข และการแก้ทุกอย่างได้นั้น ต้องมีการร่วมแรงร่วมใจจากผู้นำทุกองค์กร โดยตลอดเวลา 10 วัน ที่เข้ามารับตำแหน่ง ได้รับฟัง ทุกปัญหา ทุกข้อเสนอแนะ จากภาคส่วนเอกชน 3-4 เวทีด้วยกัน และได้มีการประชุมนายอำเภอ และหน่วยงานต่างๆ ไปแล้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ของ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า จะทำงาน 24 ชั่วโมง ทำเต็มที่ และทำทันที ซึ่งจะได้กำหนดวาระการทำงาน การตั้งทีมงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่สุด.

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.สงขลา