พลังจิตอาสานราธิวาสแสดงความจงรักภักดีจัดกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

0
519

พลังจิตอาสา จ.นราธิวาส ต่างแสดงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยที่บริเวณตลาดน้ำยะกัง 1 ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอำเภอ นายกเทศมนตรีและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรม  “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันนี้เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสดังกล่าว โดยกำหนดให้มีกิจกรรมดังนี้

1.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำกำจัดผักตบชวา 2.กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณ “ตลาดน้ำยะกัง 1” ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้ โดยเฉพาะตลาดน้ำยะกัง 1 ที่แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นที่และต่างถิ่นที่กำลังได้รับความนิยม เป็นแหล่งค้าขายขนมโบราณและอาหารนานาชนิดที่ชุมชนยะกัง 1 ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งค้าขายสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนวัตวิถี. 

ส่วนที่ อ.สุไหงปาดี นายสัญชัย เหสามี  กำนันตำบลสากอ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วน ตำรวจ ทหาร ประชาชนพลังจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ  ได้ร่วมทำความสะอาดรอบบริเวณตลาดริมน้ำชุมชน OTOP นวัตวิถีฝายสากอ ด้วยการถางป่า ทำความสะอาดและ เก็บเศษขยะพื้นที่บริเวณโดยรอบตลาดริมน้ำชุมชน OTOP นวัตวิถีฝายสากอ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่แห่งนี้ทั้งการเปิดตลาดจำหน่ายสินค้า และแหล่งท่องเที่ยว โดยมีนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

นายสัญชัย เหสามี  กำนันตำบลสากอ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากการรวมตัวของทุกภาคส่วนในการร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ครบรอบ 2 ปีด้วยต่างมุ่งหวังที่จะร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนในพื้นที่ทางเข้าตลาดริมน้ำชุมชน OTOP นวัตวิถีฝายสากอให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงาม  สร้างความเชื่อมั่น และความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อจับจ่ายซื้อของที่ตลาดริมน้ำชุมชน OTOP นวัตวิถีฝายสากอแห่งนี้

ภาพ/ ข่าว แวดาโอ๊ะ หะไร / มาหามะ ดือเลาะ

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส