ปัตตานี แถลงข่าวพร้อมจัดงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพธิ์ ครั้งที่ 69 “ยิ่งใหญ่”

0
932

ปัตตานีแถลงข่าวจัดงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพธิ์ ครั้งที่ 69 และงานมหกรรมสินค้าชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์โอท๊อป ครั้งที่ 18 ยิ่งใหญ่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 11 ต.ค.61 เวลา 10.00 น. ที่ บริเวณลาน  วัดมะเดื่อทอง ม.๑ ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  พร้อม  พลตรี ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี นายอำเภอโคกโพธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอโคกโพธิ์ นายกเทศมนตรีโคกโพธิ์ เจ้าหน้าที่ฝ่าย ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอโคกโพธิ์ ร่วมแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพธิ์ ครั้งที่ 69 และงานมหกรรมสินค้าชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์โอทอป ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคม 2561 โดยจัดขึ้น ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์

สำหรับการจัดงาน ประเพณีชักพระ และงานมหกรรมสินค้าชุมชนโอท๊อป ในครั้งนี้มีการจัดกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริม และเพื่อการดำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ทั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ความเข้าใจอันดี ระหว่างสถาบันสงฆ์ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยการนำประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสื่อนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามของจังหวัดปัตตานี

นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรมงานประเพณีชักพระ การประกวดเรือพระ  4 ประเภท คือ ประเภทยอดใหญ่ ยอดเล็ก เรือโฟม เรือความคิด การประกวดริ้วขบวนแห่ และฟ้อนรำหน้าเรือพระ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดง และการประกวดตีกลองเรือพระ การประกวดธิดาชำนาญการพิเศษ 2561 การแสดงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละชุมชน การออกร้านแสดงนิทรรศการ และ จำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท๊อป สินค้าอุปโภคบริโภคจากตำบล ท้องถิ่น และส่วนราชการต่าง ๆอีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว/ทีมข่าว@ชายแดนใต้