ผู้สื่อช่าวรายงานว่า.ที่ห้องประชุมศรียะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมชุมนุมศาสนาระดับโลก(ดะวะห์) พร้อมด้วยนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายอุดร น้อยทับทิม อดีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พล.ท.มนตรี อุมารี ผู้ร่วมดำเนินการจัดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายอุดร น้อยทับทิม อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะแกนนำการจัดงานในครั้งนี้ เปิดเผยว่าบนพื้นที่ 2 พันไร่ เนรมิตเป็นพื้นที่ร่วมชุมนุมของผู้นำศาสนาทุกนิกายทั่วโลก เพื่อทำกิจกรรมเชิญชวนประชาชาติทำความความดี เว้นความชั่ว ในรูปแบบการเสวนา สนทนา ตักเตือนซึ่งกันและกัน ไม่ว่าทุกคนมาจากไหนเราคือพี่น้องกัน และพร้อมออกปฏิบัติทำงานศาสนา ทุกพื้นที่ในโลกนี้ ในระยะเวลา 3 วันต่อเดือน 40วันในแต่ละปี และตลอดชีวิต 4 เดือน เพื่อเพิ่มการศัทธา เพิ่มการขยันปฏิบัติใน กิจกรรมศาสนา เมื่อหัวใจดี ร่างกายและความคิดก็ดี เมื่อมนุษย์ดี โลกก็จะดีตามไปด้วย โดยจะเริ่มจัดงานในวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2561 ที่ถนนสาย 418 ยะลา – ปัตตานี บ้านตาเซะ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

นายอุดร ยังเปิดเยอีกว่าประเทศไทยได้รับฉันทามติจากอาเมรโลก (หัวหน้าผู้นำดะวะห์ของโลก) ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดดะวะหฺระดับโลกในครั้งนี้ มารวมตัวเพื่อทำกิจกรรมบรรยายธรรม เสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ และมอบหมายงานศาสนาให้กลับไปปฎิบัติในแต่ละประเทศ
คาดว่ามีผู้ร่วมงานจากทั่วโลกในครั้งนี้มีจำนวนกว่า 200,000 คน เป็นเรื่องที่ดีทำให้ต่างประเทศจะได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขี้นในด้านการทำงานศาสนา และส่วนอื่นๆ

 

ซึ่งการจัดโยร์(ประชุม) ครั้งนี้เป็นการเชิญชวนพี่น้องให้หันมาทำงานศาสนาให้มากขึ้น ได้ทำความดีมากขึ้น หักห้ามจากความความชั่ว ด้วยการปฏิบัติงานศาสนาด้วยการออกดะวะห์ (เชิญชวน) ในหนทางของอัลลอฮ์ ตามแบบอย่างของท่านนบีที่ถูกต้อง เชื่อเมื่อหัวใจมนุษย์ดี จิตใจก็จะดีไปด้วย มนุษย์ดีประเทศชาติก็จะดีตาม
นายอุดร ยังเปิดเยอีกว่านอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ เพิ่มรายได้ให้ประชาชนจากผู้มาร่วมงานดะวะห์ กว่า 2 แสนคน จาก 200 ประเทศ ทั้งร้านอาคาร โรงแรม ที่พัก จะเต็มทุกที่ คาดมีเงินหมุนเวียน 50 กว่าล้านบาท ที่สำคัญในมิติของความมั่นคง โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเป็นการแก้ปัญหาที่ถุกจุดเพราะเชิญชวนผู้คนมาทำความดี

ภาพ/ข่าวมูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น