นักศึกษาจิตอาสาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส สาขาการจัดการทั่วไป จำนวน 100 คน จัดโครงการอุ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวอ่าวมะนาว ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส

โดยมีนายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการและพบปะกับกลุ่มนักศึกษาพร้อมให้โอวาท ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  เพื่อเป็นการพัฒนาชายหาดให้มีความสะอาดเรียบร้อย และมีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียง ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ความสมัครสมานสามัคคีของนักศึกษาในการร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ฯในครั้งนี้ เพื่อให้ชายหาดอ่าวมะนาวเป็นสมบัติอยู่คู่กับจังหวัดนราธิวาสสืบไป

เพื่อให้นักศึกษารู้จักการทำงานอย่างเป็นทีม สามัคคี ปรองดอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดพันธะอันดีงามในการอยู่ร่วมกันในสังคมในการช่วยเหลือด้านสาธารณะประโยชน์ โดยกิจกรรมวันนี้ได้มีการเก็บขยะริมชายหาดที่ถูกทิ้งโดยนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเที่ยว เพื่อสร้างความตระหนักในการทิ้งขยะให้เป็นที่ ไม่ทิ้งขยะไปทั่ว เพื่อให้หาดแห่งนี้เกิดความสะอาดไร้ขยะในวันข้างหน้า ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนนราธิวาสทุกคนที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบซึ่งเป็นหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้และทุกที่ในนราธิวาส ที่น่าเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจต่อไป

ภาพ/ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส