รัฐบาลเปิดศูนย์บริจาคช่วยเหลืออินโดนีเซีย จากภัยสินามิ

0
82

แนวทางการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ : กรณีแผ่นดินไหว/สึนามิที่เมืองปาลู เมืองดองกาลา สุลาเวสีกลาง

1. การขนส่งทางอากาศ ได้แก่ บ. ลำเลียง Hercules C-130 หรือ บ. ลักษณะใกล้เคียง โดยขอให้รัฐผู้ส่งมีหนังสือแจ้งไปที่กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียเพื่อขอ clearance ก่อนที่ บ. จะเดินทางออกจากรัฐผู้ส่ง โดยให้ บ. แวะพักที่ท่าอากาศยาน Sepinggan Airport เมือง Balikpapan เกาะกาลิมันตัน ในฐานะ entry point โดยรัฐผู้ส่งจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2. เต็นท์ (Shelter kits)

3. เครื่องบำบัดน้ำ (Water treatment)

4. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

5. เงินบริจาค – โดยรัฐบาลต่างประเทศให้ดำเนินการผ่าน สนง.คกก.บรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซีย (National Board for the Disaster Relief: BNPB) ส่วนเงินบริจาคโดยสภากาชาด องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และประชาชนทั่วไป ให้ดำเนินการผ่านสภากาชาดอินโดนีเซีย (Indonesian Red Cross)

นอกจากนั้น การบริจาคเงินที่ประเทศไทย สามารถโอนเงินไปที่
ชื่อบัญชี : “หัวใจไทยส่งไปอินโดนีเซีย” เลขที่บัญชี 067-0-13037-0 ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล

การบริจาคเงินที่กรุงจาการ์ตา สามารถโอนเงินไปที่ (ซึ่งจะนำไปซื้อสิ่งของ/เครื่องใช้จำเป็นมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ)
ชื่อบัญชี : Thai Business Club Indonesia เลขที่บัญชี 0309-128097-001 ธนาคารกรุงเทพ สาขากรุงจาการ์ตา

แสดงความคิดเห็น