ผู้ว่าฯมุสลิมคนแรกของจังหวัดนราธิวาสเข้านมัสการพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ พร้อมยืนยันจะบริหารราชการแผ่นดินโดยดูแลทุกข์สุขของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มุสลิมคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เข้านมัสการพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ พร้อมพล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ด้วย


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส คือพระชั้นผู้ใหญ่ที่ประชาชนในพื้นที่เลื่อมใสศรัทธา และเป็นสัญลักษณ์ของความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะสามารถหลอมรวมใจไทยพุทธและมุสลิมเป็นหนึ่งเดียวกันจนเกิดความเข้มแข็งในการพัฒนาและแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบและลดความหวาดระแวงของเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน และระหว่างไทยพุทธกับมุสลิม ทั้งนี้จะน้อมนำคำสอนของพระเทพศีลวิสุทธิ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่พื้นที่

และขอให้มั่นใจว่าความเป็นมุสลิมไม่ได้แบ่งแยกให้เกิดการเลือกปฏิบัติ เพราะเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ก็พร้อมจะดูแลทุกข์สุขของประชาชนทุกศาสนาอย่างเป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียมด้วยยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนามาเป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส