ฝนถล่ม น้ำป่าหลากท่วม 2 อำเภอ สุราษฎร์

0
713

ฝนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ท่วม 2 อำเภอ สุราษฎร์ ปภ.แจงสถานการณ์ ล่าสุด

น้ำป่าไหลหลากยังคงท่วมในพื้นที่อำเภอเคียนซาและอำเภอคีรีรัฐนิคม น้ำท่วมใน 5 ตำบลชาวบ้านได้ความเดือนเกือบ 500  ครัวเรือน จากการสำรวจเบื้องต้นเสียหายกว่า 15 ล้านบาท    

  นายจำนง  สวัสดิวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก.ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ใน 2 อำเภอคือ ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจำนวน 5 หมู่บ้าน 85 ครัวเรือน และอำเภอคีรีรัฐนิคม มีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก จำนวน 4  ตำบล  28  หมู่บ้าน     ตำบลบ้านยาง  ตำบลบ้านทำเนียบ หมู่ที่  1-9รวม  9  หมู่บ้าน ตำบลท่าขนอน ตำบลกะเปา  ราษฎรได้รับผลกระทบ  จำนวน  400 ครัวเรือน  1,010  คน   สัตว์เลี้ยง  510  ตัว (สุกร  10  ตัว เป็ด/ไก่  500  ตัว) พื้นที่การเกษตร  800  ไร่/บ่อปลา  4  บ่อ ถนน  53  สาย/สะพาน  4  แห่ง/คอสะพาน  4  แห่ง/ท่อระบายน้ำ  41  แห่ง มูลค่าความเสียหายประมาณ  15  ล้านบาท

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.สุราษฎร์ธานี