เปิด”ตลาดนัดริมน้ำชุมชนนวัตวิถี”​ คึกคัก ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ร่วมงาน ฟังโฟลคซอง นั่งชิลๆ ริมน้ำ

0
344

เริ่มแล้วชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี “ตลาดนัดริมน้ำชุมชนนวัตวิถี”​ ม.10​ บ.ตันหยง​ ต.สากอ​ อ.สุไหงปาดี​ จ.นราธิวาส ซึ่งจัดขึ้นบริเวณฝายประชารัฐ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมีการออกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์OTOPจากกลุ่มสมาชิกในพื้นที่หมู่บ้านต่างๆของตำบลสากอ และการแสดงของวงดนตรีท้องถิ่น โดยแม้พื้นที่จัดงานจะอยู่ห่างไกลแต่ได้มีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆมาจับจ่ายซื้อสินค้า และท่องเที่ยวภายในงานกันเป็นจำนวนมากทำให้อาหาร และสินค้าต่างๆไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายให้ผู้บริโภค

สำหรับจุดเด่นของชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี “ตลาดนัดริมน้ำชุมชนนวัตวิถี”​ ที่ตำบลสากอ คือ ความเข้มแข็งของประชาชนในพื้นที่ที่ร่วมตัวทำกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือของรัฐ เอกชน และประชาชน มีการกำหนดรูปแบบของกิจกรรมอย่างชัดเจนทั้งในด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชน และการสร้างจุดเช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยวจนทำให้ปรากฏภาพพื้นที่จัดงานในสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลายจนเกิดกระแสตื่นตัวในการกระตุ้นให้คนจากต่างพื้นที่มาเที่ยวชมงานมากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น