ในตลาดทรัพย์สินพลาซ่าสงขลาเริ่มลดปริมาณการสั่งซื้อเนื้อสัตว์รวมทั้งไข่ทุกชนิดเข้ามาจำหน่ายในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 9 ตุลาคม นี้ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่จะหันมากินผัก เพื่อถือศีลกินเจ ส่งผลกระทบถึงรายได้ที่ลดลงตามไปด้วย

วันที่ 30 กันยายน 2561 เจ้าของแผงขายเนื้อสัตว์ทุกชนิดในตลาดทรัพย์สินพลาซ่า สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ทั้ง แม่ค้าขายไก่ ขายเนื้อหมู ขายเนื้อวัว ขายกุ้งหอยปูปลาและขายไข่ทุกชนิด เริ่มลดปริมาณการสั่งเนื้อสัตว์และไข่เข้ามาจำหน่าย เนื่องจากกำลังจะเริ่มเข้าสู่ช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ

ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 17 ตุลาคม 2561 ทำให้ปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์และไข่ของประชาชนลดน้อยลงทุกปี เนื่องจากประชาชนหันไปบริโภคผักแทน ทำให้พ่อค้า แม่ค้าต้องปรับตัวโดยการลดจำนวนการสั่งเนื้อสัตว์และไข่ทุกชนิดมาขายในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ซึ่งหมายถึงรายได้ก็ลดตามลงไปด้วย

นางสุภา มณีพงศ์ บ้านเลขที่ 24/26 ซอย 14 บ้านสวนตูล ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เจ้าของแผงขายไก่สดในตลาดทรัพย์สินพลาซ่าสงขลา กล่าวว่า ปริมาณการสั่งไก่สดจากฟาร์มเข้ามาวางจำหน่ายในตลาดช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ จะลดลงกว่าครึ่งหนึ่ง ปรกติจะสั่งไก่สดมาขายวันละ 120 ตัว ช่วงเทศกาลถือศีลกินเจก็จะลดลงเหลือประมาณ 60 ตัว เนื่องจากช่วงเทศกาลกินเจร้านค้าร้านอาหารและประชาชนเริ่มลดการทานเนื้อสัตว์ลง และส่งผลกระทบถึงรายได้ที่ลดลงตามไปด้วย


แม่ค้าที่ขายเนื้อสัตว์ ทั้งหมู ไก่ เนื้อ ปลา และไข่ จึงจำเป็นต้องลดปริมาณการสั่งสินค้ามาขายลงด้วยเพื่อไม่ให้ตกค้าง และขาดทุน ซึ่งถือเป็นเรื่องปรกติในทุก ๆ ปีที่ในช่วงที่เข้าสู่ช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ พ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายเนื้อสัตว์จำเป็นต้องปรับตัวโดยลดยอดเนื้อสัตว์ที่สั่งเข้ามาจำหน่าย ซึ่งเป็นช่วงระยะสั้นๆเพียง 10 วันเท่านั้น หลังจากนั้นก็จะสั่งเข้ามาขายตามปรกติ

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.สงขลา

แสดงความคิดเห็น