แม่ทัพ 4 คนใหม่เข้าเยี่ยมคารวะ จุฬาราชมนตรี พร้อมเสนอแนวทางขจัดภัยยาเสพติด เน้นสันติวิธี และกฎหมายเป็นหลัก

0
650

แม่ทัพ 4 คนใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ จุฬาราชมนตรี พร้อมเสนอแนวทางขจัดภัยยาเสพติด เน้นสันติวิธี และกฎหมายเป็นหลัก

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  4  เข้าเยี่ยมคารวะ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ในโอกาสรับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง จะขจัดทั้งผู้เสพ และผู้ค้า โดยไม่มียกเว้นหากมีส่วนเกี่ยวข้อง จะดำเนินการอย่างเฉียบขาด ซึ่งการทำงานจะเน้นแนวทางสันติวิธี และใช้กฎหมายเป็นหลัก  โดยเตรียมบูรณาการกับทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

 ทั้งนี้จะใช้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอในพื้นที่กระจายลงสู่หมู่บ้านตำบล เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่งโมง ซึ่งหลังจากนี้ ทุกฝ่ายจะได้ร่วมประชุมวางแผนพูดคุยกันอย่างจริงจัง ถึงนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่  “พื้นที่ไม่สงบ ยาเสพติดไม่หมด เราจะพัฒนาพื้นที่ ได้อย่างไร” เป็นคำพูดที่พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  4 ได้ให้คำมั่นว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่ระบาดหนักและนำไปสู่ปัญหาภัยแทรกซ้อนต่างๆในพื้นที่อย่างไม่สิ้นสุด

ภายหลังการพูดคุย ผู้นำศาสนาได้ยืนยันกับแม่ทัพภาคที่ 4 ว่า องค์กรทางศาสนาภายใต้การนำของจุฬาราชมนตรี พร้อมที่จะสนับสนุน แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของแม่ทัพภาคที่ 4 อย่างเต็มที่ เพราะเมื่อแม่ทัพภาคที่ 4 ออกมาประกาศอย่างชัดเจน สังคมจะเกิดการขับเคลื่อน และจะนำไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุด..