กองทัพภาคที่ 4 กระทำพิธี รับ – ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 4 อย่างยิ่งใหญ่

0
1217

กองทัพภาคที่ 4 กระทำพิธี รับ – ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 4 อย่างยิ่งใหญ่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช กองทัพภาคที่ 4 ได้กระทำพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 4 ขึ้น โดยก่อนเริ่มการรับ-ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 4 ท่านเก่า และท่านใหม่ ได้ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายวชิราวุธ เพื่อเป็นสิริมงคล โดยร่วมกันวางพานพุ่มถวายสักการะ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, พระบรมรูปรัชกาลที่ 5, ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 และวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรไทย 2484 ตามลำดับ ซึ่งหลังจากทำการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จสิ้น แม่ทัพภาคที่ 4 ท่านเก่า และท่านใหม่ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังห้องอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 เพื่อกระทำพิธีมอบของที่ระลึก ให้กับนายทหารที่เกษียณอายุราชการ 

จากนั้นเดินทางไปยังห้องประชุมหาญ ลีนานนท์ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 4 เพื่อกระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 4 ระหว่าง พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ท่านเก่า กับ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ท่านใหม่ ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีลงนามในเอกสาร รับ-ส่งหน้าที่ ได้เดินทางไปยังสนามบิน กองทัพภาคที่ 4 เพื่อกระทำพิธี รับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา โดยมีกำลังพลของกองทัพภาคที่ 4 จากค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจากค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กว่า 1,300 นาย ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวในพิธี รับ-ส่ง หน้าที่และมอบการบังคับบัญชาว่า จะสานต่อนโยบายในการปฏิบัติงาน และจะตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยเน้นย้ำว่า ภารกิจต่างๆ ของกองทัพภาคที่ 4 จะสำเร็จลงได้ ต้องอาศัยความร่วมมือที่ดีจากกำลังพลทุกระดับ รวมทั้งจะพัฒนากองทัพภาคที่ 4 ให้สมกับเป็นสถาบันหลักในการปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติในพื้นที่ภาคใต้ สืบไป

กองทัพภาคที่ 4 จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 25/18 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2518 โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก เรียกชื่อย่อว่า ” ทภ.4 ” มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา มณฑลทหารบก และหน่วยที่ขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 4 ตามที่กองทัพบกกำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เช่นเดียวกับ กองทัพภาคต่าง ๆ โดยมีแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ มีที่ตั้ง ณ ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 20 (ตท.20) และนักเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า รุ่น 31 (จปร.31) โดยบรรจุรับราชการในพื้นที่ภาคใต้มาโดยตลอด ตั้งแต่ตำแหน่งผู้บังคับหมวด ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการกรม กระทั่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 และเคยรับหน้าที่ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เมื่อปี 2559 มีบทบาทสำคัญในการคลี่คลายวิกฤติในหลายสถานการณ์ เช่น เหตุจลาจลครั้งใหญ่ที่เรือนจำกลางปัตตานี และเหตุระเบิดรถไฟ ก่อนดำรงตำแหน่งเป็น รองแม่ทัพภาคที่ 4 และขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น แม่ทัพน้อยที่ 4 ได้รับพระราชทานยศ “พลโท” จนก้าวสู่ขึ้นสู่ตำแหน่ง “ แม่ทัพภาคที่ 4 ” ในปัจจุบัน..,,