นักเรียน ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่นราธิวาสเข้าร่วมรำลึกเป็นครั้งสุดท้ายแด่ ร.9

0
821

รร.อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส ร่วมกับมหาวิทยาลัยอิสเทิร์น จัดกิจกรรมการแสดงและขับร้องเพลงประสานเสียง “ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์” มีนักเรียน  ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ผู้เข้าร่วมรำลึกเป็นครั้งสุดท้ายแด่ ร.9 ก่อนจะถวายพระเพลิงเป็นจำนวนมาก

ณ ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส นาย ไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ รองเลาขาการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร.โซติรัส ซวนิชย์ อธิการบดี มหาวิทยาลันอิสเทิร์นเอเชีย อ.สุภกัญญา ซวนิชย์ รองอธิการบดี ม.อิสเทิร์นเอเชีย นางรัตติยา ตอยิบ ประธานมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษา พ.ท.ชาคริต หยังหลัง ผบ.ป.พัน 25 พ.ท.สุวัฒน์ แก้วสวัสดิ์ ผบ.หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร นายสาโรช กาญจนพงศ์ นายอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อ.เมือง จ.นราธิวาส กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดงานว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ พระองค์ พระองค์ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขด้วยทศพิธราชธรรม ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในทุกๆด้าน ดังปรากฏเด่นชัดและเห็นได้จากพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชยสุขของพสกนิกรชาวไทย อันเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก ซึ่งเป็นได้จาดโครงการพระราชดำริฯ โครงการส่วนพระองค์ และโครงการพระราชทานต่างๆมากกว่า 4,000 โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส