เกษตรนราธิวาส เปิดงาน “ตลาดนัดสินค้าเกษตรชายแดนใต้” จัดแข่งขันนั่งกระต่ายขูดมะพร้าว โชว์ชักชา สร้างเสียงหัวเราะ ความสนุกสนาน และรอยยิ้มแก่ผู้ร่วมงาน(ชมคลิป)

0
106

    ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธารเปิดตลาดสินค้าการเกษตรชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 ปี 2561 โดยมี​นายยะห์ยา​ ปะนาฆอ​ นายอำเภอเมืองนราธิวาส​ นายสมศักดิ์​ นามตาปี​ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส​ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน และหัวหน้าส่วนราชการ​ ร่วมงานอย่างคึกคัก

นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า จากที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ได้ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและองค์กรเกษตรให้มีความรู้ความสามารถพัฒนาตนเองและชุมชนให้มีความเข้มแข็งทั้งในด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจโดยยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำเนินงานจึงทำให้มีสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและสามารถดำเนินกิจกรรมเชิงธุรกิจได้ดีประกอบด้วยเกษตรกรต้นแบบสมาร์ทฟาร์มกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร Smart Group และมีสินค้าที่มีคุณภาพ Smart Product

จึงทำให้มีตลาดนัด ในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มโดยการแสดงผลงานและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ 5 การเกษตรตลอดจนได้มีโอกาสในการเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายด้านการผลิตด้านการเกษตร ตลาดนัดสินค้าเกษตรชายแดนใต้ จัดให้มีกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าการเกษตรสถาบันเกษตรกรจากทุกอำเภอจำนวน 13 อำเภอ กว่า 40 ล้านคาดว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและมีเงินสะพัดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสประมาณ 7 แสนบาท และจัดให้มีการแข่งขันกิจกรรมหลากหลายมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและดนตรีตลอดจนถึงแสงสีเสียง เบอร์ดที่จัดงานระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2561

นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ซึ่งทำการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ได้นำสินค้าของตนเองมาแสดง จำหน่ายเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายด้านการตลาดและด้านการผลิตนั้น ขอฝากการเจ้าหน้าที่และส่งเสริมการเกษตรและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกรมส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาทรัพยากรด้านต่างๆขององค์กรไม่ว่าการด้านการทรัพยากรมนุษย์วัตถุอุปกรณ์เงินทุนข้อมูลและความรู้ตลอดจนด้านเวลาที่มีค่าโดยต้องมีการเรียนรู้ ความรู้ และเกิดทักษะเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองพัฒนาองค์กรและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองและมีความมั่นคงในอาชีพมั่งคั่งของรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

โดยภายในงานได้จัดให้มีการแข่งขันขูดมะพร้าวจากตัวแทนของอำเภอต่างๆทั้ง 13 อำเภอ ซึ่งสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งด้วย โดยมีตัวแทนจากอำเภอสุไหงปาดี จ.นราธิวาส ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ ส่วนรองชนะเลิศได้แก่ อ.ยี่งอ และ อ.เมืองนราธิวาส ได้รับรางวัลที่ 3 ไป และนอกจากนั้นแล้วภายในงานยังมีการโชว์ลีลาความสามารถในการชักชาจากประชาชนในพื้นที่ อ.ระแงะ ด้วยการใช้ลีลาความสามารถกับประสบการณ์ชักชามานานกว่า 10 ปี ซึ่งสร้างความแปลกใจแก่ผู้ชมได้ไม่น้อย

.ภาพ/ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น