“ผู้ว่าฯปัตตานี”มอบเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯเสียชีวิต 1 รายบาดเจ็บ 3 ราย

0
296

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯเสียชีวิต 1 รายบาดเจ็บ 3 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาและพบปะพูดคุยพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ จากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ ประจำเดือนกันยายน 2561 ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบฯ จากเหตุการณ์ จำนวน 4 เหตุการณ์ กรณีเงินทดแทนประกันชีวิต ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดปัตตานี ซึ่งเสียชีวิต 1 ราย และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) 3 ราย

ประกอบด้วย 1. เงินทดแทนประกันชีวิต ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดปัตตานี ซึ่งกรณีเสียชีวิต 1 ราย จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 61 2560 เวลาประมาณ 20.28 น. คนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบประเภท ชนิด และขนาดยิง นายสมัย ตะโละมีแย เสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณบ้านเลขที่ 85 หมู่ที่ 7 ต.ปุยุด อ. เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 3 ราย รวมเป็นเงินจำนวน 500,000.-บาท

และ 2. ผู้ได้รับผลกระทบฯ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) จำนวน 3 เหตุการณ์ จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ 3 ราย ดังนี้

    (1.) จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2554 เวลาประมาณ 18.10 น. คนร้ายไม่ทราบจำนวน ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิง นายหลอด โมลา ได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดบริเวณ พื้นที่ 2 บางประหมอ ตำบลรูสะมิแล อ. เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีบาดเจ็บเพิ่มเติมผู้ได้รับผลกระทบฯ เป็นเงินจำนวน 450,000.-บาท

(2.) จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2554 เวลาประมาณ 08.30 น. คนร้ายรอบวางระเบิด เป็นเหตุให้ นายสุรเดช อีดเหล็ก ได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดบริเวณริมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบางเขา ตำบลหนองจิก อ. เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีบาดเจ็บเพิ่มเติมผู้ได้รับผลกระทบฯ เป็นเงินจำนวน 450,000.-บาท

(3.) จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2555 เวลาประมาณ 12.20 น. คนร้ายรอบวางระเบิด เป็นเหตุให้ นายชาคริต ราชมณี ได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดบริเวณร้านทองกมลพรรณ ถนนสายบุรี ตำบลตะลุบัน อ. สายบุรี จังหวัดปัตตานี มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีบาดเจ็บเพิ่มเติมผู้ได้รับผลกระทบฯ เป็นเงินจำนวน 450,000.-บาท

พิธีมอบเงินทดแทนประกันชีวิต ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และเงินผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ (เพิ่มเติม) จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมทั้งหมด 4 รายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,850,000 (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ได้รับผลกระทบฯ มีกำลังใจและรู้สึกปลื้มใจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มาให้กำลังใจและรับฟังปัญหาด้วยตนเอง

ภาพ/ข่าว/ทีมข่าว @ชายแดนใต้