สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 เปิดบ้าน จัดเวทีเสวนาวิพากษ์ลองของใหม่ ของดี 5 จังหวัด!!! ชวนชิมไอครีมทุเรียน และข้าวยำยูชิ พัฒนาสายอาชีวะรับ ไทยแลนด์ 4.0

0
70

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561  ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ถนนอาคารสงเคราะห์ อ.เมือง จ.ยะลา นายอาดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด เวทีเสวนาวิพากษ์โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยมี ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิพากษ์หลักสูตร กว่า 200 คน


นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาหลักสูตร ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล และนราธิวาส และ หลักสูตรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 โดย วิทยาลัยเทคนิคยะลา วิทยาลัยประมงตินสูลานนท์ และ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จำนวน 4 หลักสูตร นอกจากนั้นยังมีหน้าร้านของนักศึกษาอีวะในภาคใต้มาให้ชิม ที่น่าสนใจคือข้าวยำยูชิ จาก จาก สงขลา ไอครีมทุเรียน ไอครีมจำปาดะ ไอครีมส้มแขก และไอครีมกล้วยหิน จากโรงเรียนบ้านบาละ อ.กาบัง จงยะลา ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ


นายอาดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าทางกระทรวงศึกษาธิการได้จับมือกับบริษัท google ไทยแลนด์ ที่จะใช้ผลิตสื่อ ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เป็นอีเล็กโทรนิกส์ข้ามาช่วยและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสร้างการรับรู้ให้บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังทำอะไร ท่านเหล่านั้นให้การช่วยเหลือจะเป็นกำลังสนับสนุนเป็นกำลังสำคัญให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้อย่างไร ประเด็นสำคัญก็คือความคิดความเชื่อของคนในประเทศไทยก็คืออย่างที่เราทราบมักจะให้คติกับลูกหลานว่าเป็นเจ้าเป็นนาย เจ้าคนนายคนซึ่งในอดีตก็เป็นอย่างนั้น แต่โลกปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้วการอาชีพตางๆนำไปสู่การมีงานทำและรายได้ อันนี้ชัดเจนมาก เพราะฉะนั้นการะทรวงศึกษาธิการก็เลยตั้งเป้าหมายที่สำคัญก็คือให้ระดมกำลังเพื่ออาชีวะศึกษา

นอกจากนั้นแล้วประการสำคัญขณะนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 มีพระบรมราโชบายที่จะให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนอาชีพและมีงานทำ ทางรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับได้ยึดถือพระบรมราโชบาย แล้วข้อเท็จจริงก็คือประเทศไทยกำลังพัฒนาไปสู่ไทยแลนด์ 4,0 จะต้องระดมการเรียน การสอนในเรื่องอาชีวะศึกษามากยิ่งขึ้นโดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญา 3 อย่างนี้อยู่ในสถาบันอาชีวะศึกษาทุกระดับ การพัฒนาของประเทศจะต้องอาศัยการศึกษาสายอาชีพเป็นหลัก การเรียนสายสามัญก็ไม่ทิ้ง แต่พยายามลดทอนลงเพราะว่าเด็กที่เรียนอาชีวะศึกษาขณะนี้ก็สามารถที่จะไปสู่ปริญญาตรีในอนาคตได้โดยไม่ยากเลย

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ. ยะลา

แสดงความคิดเห็น