สธ.ปัตตานี คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ( One Day surgery : ODS ) จาก เวทีการประชุม “Get The Most Out of One Day Surgery 2018” จัดโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ณ Miracle Grand Convention Hotel Bangkok  ทีม ODS ปัตตานี นำโดย น.พ.รุสตา สาและ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลปัตตานี รับโลห์รางวัลจากนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ซึ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การนำเสนอผลการดำเนินงานการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ( One Day surgery : ODS ) จากโรงพยาบาลเข้าร่วมนำเสนอผลงานจากทั่วประเทศ ในเวทีการประชุม “Get The Most Out of One Day Surgery 2018” ซึ่งจัดโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ซึ่ง จากการที่กรทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายให้มีการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One day surgery) ใน ปี 2561 ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วมีการผ่าตัดแบบ ODS มากถึง 65-75% โดยที่จะทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวัน กลับไปทำงานได้เร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยระหว่างอยู่โรงพยาบาล ลดภาวะเศรษฐกิจของประเทศในการรักษาพยาบาล แต่ยังคงรักษามาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัย

 

ทางโรงพยาบาลปัตตานีได้พัฒนาระบบการผ่าตัดแบบ ODS ให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยได้ผ่านการรับรองทั้ง 12 โรค ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 อย่างไรก็ตามการสร้างความรู้ความเข้าใจ ประโยชน์การให้บริการแบบ ODS แก่ประชาชนนั้นเป็นสิ่งจำเป็นมาก จึงได้จัดทำระบบตั้งแต่มาตรวจจนถึงกลับไปพักรักษาที่บ้านด้วยทีมเยี่ยมบ้าน (Home health care) ซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทีมเวชกรรมสังคมและโรงพยาพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต) เพื่อให้ประชาชนและผู้ป่วยมั่นใจการผ่าตัดแบบ ODS ของโรงพยาบาลปัตตานีนั้นปลอดภัย ได้มาตรฐาน นำมาสู่การได้รับรางวัลในครั้งนี้

ข่าว : นิอดุลย์ / บก.สุข-ศาลา@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น