ณ บริเวณศาลาวัดประชุมชลธารา  ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พุทธศาสนิกชนในอำเภอสุไหงปาดี ต่างร่วมประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันสารทเดือนสิบซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน ซึ่งบรรยากาศวันรับเปรต เป็นไปอย่างคึกคักพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว

สำหรับการทำบุญวันสารทเดือนสิบ หรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่า วันชิงเปรตนั้นในเดือนสิบ มีการทำบุญที่วัด 2 ครั้ง ครั้งแรก วันแรม 1 ค่ำ เดือนสิบเรียกว่า วันรับเปรต และครั้งที่สอง วันแรม 15 ค่ำ เดือนสิบ เรียกว่า วันส่งเปรต การทำบุญทั้งสองครั้งเป็นการทำบุญที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบุพการีผู้ล่วงลับไปแล้วโดยอุทิศส่วนกุศลไปให้วิญญาณของบรรพบุรุษที่ตกอยู่ในเปรตภูมิเป็นคติของศาสนาพราหมณ์ที่ผสมในประเพณีของพุทธศาสนา

พุทธศาสนิกชนนิยมไปทำบุญ ณ วัดที่เป็นภูมิลำเนาของตนเพื่อร่วมพิธีตั้งเปรตและชิงเปรต โดยจะนำขนมเดือนสิบ เช่น ขนมลา ขนมพอง ขนมกง ขนมเจาะรูหรือขนมเจาะหูขนมบ้า ขนมต้ม และผลหมากรากไม้ ไปทำบุญที่วัด สืบทอดประเพณีและทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับอีกด้วย

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส