ที่โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี 8 กันยายน 2561 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดงาน แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3 จ. ชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 1 หรือ STIF  โดยมีนายภาณุอุทัยรัตน์ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเป็นประธานเปิดงาน ดร.สุรอรรถ ศุภจตุรัส ผอ.ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และนายวรุฒ ชคทิศ ตัวแทนนักธุรกิจรุ่นใหม่ชายแดนใต้ มีหัวหน้าส่วนราชการ นักธุรกิจ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมชมนิทรรศการพัฒนาการเกษตรรูปแบบใหม่

โดยงานนี้ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในครั้งนี้ มุ่งเน้นการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ซึ่งจะเป็นครั้งแรก ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 และคาดว่า จะส่งผลให้พื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการทำธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่การออกบูธ

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจัด เสวนา บรรยาย นิทรรศการแสดงนวัตกรรมด้านต่างๆ เแสดงผลงานและให้ความรู้ ทั้งจากผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ สถาบันการศึกษา การเสวนาการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ พร้อมเรียนรู้แอพพลิเคชั่นท่องเที่ยวฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้  และ ผู้ประกอบธุรกิจ startup ด้านการเกษตร จากกรุงเทพฯ จำนวนรวมกว่า 50 คูหา โดยมีนวัตกรรมที่น่าสนใจเช่น ระบบการปลูกแบบแอโรโพนิกส์หรือการปลูกแบบรากลอย ตู้ปลูกพืชอัตโนมัติอัจฉริยะ โดรนสำหรับการเกษตร ระบบปลูกสาหร่ายพวงองุ่นในระบบปิด โดรนถ่ายภาพเพื่อตรวจสุขภาพพืชโดยกล้องสเปกตรัมNDVI นวัตกรรมมีดกรีดยางนกเงือก ซึ่งหลายราย เป็นธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และการแข่งขันนำเสนอการแก้ไขปัญหานาร้าง ชิงเงินรางวัลรวมกว่าสามหมื่นบาท

 

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล กล่าวว่า ยินดีที่ได้เห็นการเติบโตของธุรกิจในพื้นที่ กลุ่ม บุคคลเก่งๆ นำธุรกิจมาสู่คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาต่อไป ในอนาคต มีความก้าวหน้า ในความมุ่งมั่นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่รวมตัวกันในชื่อYES เป็นไปได้ด้วยดี และเดินไปตามนโยบายรัฐบาลที่วางไว้ สิ่งที่ได้ทั้งหมดจากการเสวนาและจากการจัดแสดงทั้งหมดในงานนนี้ ต้องเป้นประโยชน์ที่สุด เพื่อการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีการเกษตร เรียนรู้การพัฒนา ทั้งหมดไปสู่การพัฒนาคุณภาพในชีวิตในที่สุด

นางสาวอชิรญา คำชำนาญ ผู้แทนกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4 กล่าวถึงจุดหมายของการจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการจัดงานในปีนี้นับเป็นการจัดงานครั้งแรก และมุ่งเน้นการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ซึ่งเป็นศักยภาพและโอกาสของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และคาดหวังว่า งานในครั้งนี้จะสามารถยกระดับและรองรับการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้พื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่

นอกจากนี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติยังได้ออกบูธให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรมและการขอทุน และมีแม็ค AF มาช่วยนำเสนอข้อมูลบนเวทีแก่นักธุรกิจนักศึกษาประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ ปัตตานี