ทุ่งยางแดง เตรียมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ “พรุน้ำดำ” ต้อนรับนักท่องเที่ยว หวังเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

0
1255

ทุ่งยางแดง เตรียมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ “พรุน้ำดำ”    ต้อนรับนักท่องเที่ยว หวังเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

นายอับดุลการีม ยีดำนายอำเภอทุ่งยางแดงจ.ปัตตานี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ, สัญจร ประจำเดือนกันยายน 2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทุ่งยางแดง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 และแนวทางปฎิบัติกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน อีกทั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มีการชี้แจงการดำเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ และการรายงานคดีและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง 

โดยมีนายปริวัตร เกื้อหนู ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง พ.ต.อ.สมปราช กรรณกานนท์ ผกก.สภ.ทุ่งยางแดงรอง ,ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่, ผู้แทน นพค.44 หัวหน้าส่วนราชการ, ปลัดอำเภอ, ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ พรุน้ำดำ(บริเวณปล่อยพันธุ์ปลา) หมู่ที่ 4 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 

นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอทุ่งยางแดง เปิดเผยว่า การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในครั้งนี้ เป็นการประชุมแบบสัญจร เพื่อส่งเสริมชุมชน สินค้า OTOP และนวัตวิถี นอกจากนี้ยังถือโอกาสประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติพรุน้ำดำ ซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งใน อ.ทุ่งยางแดง ที่มีความตั้งใจจะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาพักผ่อน มีจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นบ้าน เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย